Equip je vrhunski selektivni herbicid iz skupine sulfonil urea za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu. Potpuno je siguran za kukuruz jer sadržava zaštitnu tvar. Ekološki je jako prihvatljiv. Njegova primjena ne utječe na sijanje bilo koje kulture u polodoredu, ako sijemo ili sadimo barem 100 dana nakon prskanja Equipom. Kiša ga ne može isprati s korova već nakon dva sata poslije tretiranja.
Sastav
Foramsulfuron (22,5 g/l)
Formulacija Tekuća uljna koncentrirana suspenzija (OD)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Kukuruz
 Jednogodišnji travni korovi 
 Višegodišnji travni korovi 
Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova. Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlja prosa (Panicum spp.).
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova. Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlja prosa (Panicum spp.). Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo EQUIP potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Bocu sa Equip-om DOBRO PROTRESTI PRIJE UPORABE! Potrebnu količinu Equip-a otopite u posudi s vodom (cca. 10 L), prije ulijevanja u spremnik prskalice. Dobivenu jednoličnu suspenziju ulijevajte u spremnik prskalice do pola napunjen vodom i u kojem je uključena mješalica. Dopunite spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastavite miješati u toku prskanja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljenu suspenziju utrošite istoga dana.

Prskati treba po mirnom vremenu, kada nema vjetra, kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na obližnje usjeve.

Ograničenja / Plodored
Može se koristiti na istoj površini samo jednom godišnje, odnosno dva puta kod razdvojene primjene. Equip se ne smije koristiti u proizvodnji “in-bread” linija, kukuruzu šećercu i kukuruzu kokičaru. Ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo. Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperature, oštečenih usjeva). Ne smije se primjeniti u kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim insekticidima. Folijarna primjena organofosfornih insekticida može se izvršiti najmanje 7 dana prije ili nakon primjene sredstava. Ne smije se primijeniti pri temperaturama višim od 25 °C, kao i pri temperaturama nižim od 10 °C, posebno pri hladnom i kišovitom vremenu kada je oslabljena kutikula. Ne tretirati na vlažni list od kiše ili rose. Ne smije se primijeniti na laganim propusnim tlima. Ne smije se primjenjivati na laganim propusnim tlima.

Ograničenje plodoreda:

U slučaju preoravanja kukuruz se može sijati nakon 7 dana. Nakon 3 mjeseca od primjene mogu se sijati suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, grah, grašak, soja, lucerna, djetelina, šećerna repa i saditi krumpir. Svi ostali usjevi smiju se sijati nakon 10 mjeseci. Nakon izrazite suše usporava se razgradnja, pa se iste godine ne preporučuje sijati lucernu, grašak, repe, grah i soju.

Miješanje
Equip (2 L/ha) + (bentazon + dikamba) (pola doze): suzbija sve uskolisne i većinu širokolisnih korova.

Equip (2 L/ha) + dikamba (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova, pa i dvornike i kiselice.

Equip (2 L/ha) + 2,4-D (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova.

Kukuruz ne smije imati više od 4 lista.

Pri jakoj zakorovljenosti s pirikom povećamo dozu Equipa na 2,5 L/ha. Ako prevladava proso, potrebno je razdvojiti primijenjenu dozu (split aplikacija). Stariji listovi prosa imaju dlačice koje sprječavaju direktan spoj škropiva s listom.

Nema potrebe za dodavanje okvašivača, jer ga već sadržava. Sadržava i zaštitnu tvar, što omogućava kukuruzu nesmetani rast. Od svih derivata sulfonil ureje, Equip najmanje zaustavlja rast kukuruza.

Iskustva s terena
Djeluje na uskolisne te djelomice na širokolisne korove. Ne djeluje na poljsku čestoslavicu (Veronica arvensis), na kamilicu (Matricaria chamomilla), na ptičji dvornik (Polygonum aviculare), na kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium) i na pjegasti dvornik (Polygonum persicaria). Slabije djeluje na poljski slak (Convolvulvus arvensis), divlje proso (Panicum spp.) te na kiselice (Rumex spp.). Širokolisni korovi moraju proklijati kako bi Equip uspješno djelovao, ali ne smiju biti previsoki (ne viši od 5 cm), inače je učinak pripravka slabiji (npr. kod lobode). Tijekom svibnja i lipnja kada je vrijeme hladnije, kukuruz raste sporije, ali zato termofilni korovi (korovi kojima su za rast potrebne više temperature) mogu niknuti nakon prskanja. Važno je da Equipom ne počnemo prerano prskati. Za njegovo dobro djelovanje važno je

da su korovi u aktivnom porastu. 2,4-D pripravci uzrokuju polijeganje kukuruza, posebno ako se primijenjuju nakon 4. lista kukuruza, stoga je potreban oprez pri kombiniranju s Equipom.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima. Spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer CropScience