Laudis je pravo zlato za proizvođače kukuruza. Jamči harmoniju i snagu u Vašem usjevu. Iznimna djelotvornost jedne djelatne tvari već u minimalnoj dozi djeluje na širok spektar korovskih vrsta. Posjeduje moć nove djelatne tvari tembotriona u kombinaciji sa zaštitnom tvari isoxadifen (safener) kako bi osigurao nadmoćnu pobjedu nad korovima.
Sastav
Tembotrion (44 g/L)
Formulacija Tekuća uljna koncentrirana suspenzija (OD)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Kukuruz za zrno
 Jednogodišnji travni korovi 
Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće travne korove: obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Širokolisne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće širokolisne korove: obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.
Karenca: 84 dana
Max broj primjena: 1
 
   
Kukuruz za silažu
 Jednogodišnji travni korovi 
Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće travne korove: obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Širokolisne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), osjak (Cirsium arvensis), mišjakinja (Stelaria media), crna pomočnica (Solanum migrum), kužnjak (Datura stramonium) i dr.
Karenca: Ne smije se žeti prije mliječne zriobe.
Max broj primjena: 1
 
   
Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
   
Kukuruz šećerac
 Jednogodišnji travni korovi 
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Primijeniti u količini 1,75-2,25 L/ha uz utrošak vode 250-300 L/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja do najkasnije 8 listova kukuruza šećerca.
Karenca: 63 dana
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu

Potrebnu količinu Laudis-a otopite u posudi s vodom (cca 10 L), prije ulijevanja u spremnik prskalice. Dobivenu jednoličnu suspenziju ulijevajte u spremnik prskalice do pola napunjen vodom i u kojem je uključena mješalica. Dopunite spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastavite miješati u toku prskanja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljenu suspenziju utrošite istoga dana. Prskati treba po mirnom vremenu, kada nema vjetra, kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na obližnje usjeve.

Ograničenja / Plodored
Ne smije se primjenjivati na usjev koji je pod stresom ili oštečen od suše, suviška vode, hladnoće, biljnih bolesti ili štetnika kao i prethodno primijenjenih herbicida. Zbog lake ispirljivosti ne smije se primjenjivati u kraškim područjima i na tlima pH iznad 6,8 (u KCL).

U slučaju preoravanja može se sijati kukuruz i sirak, te: nakon 4 mjeseca od primjene mogu se sijati ozimi ječam, ozima uljana repica, salata, mrkva; nakon 5 mjeseci: lucerna, ozima pšenica, luk i radič; nakon 6 mjeseci: suncokret, rajčica; nakon 9 mjeseci: šećerna repa, grašak.

Miješanje
Za poboljšanje učinka na širokolisne korove može se kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe i bromoksinila, a za višegodišnje travne korove s herbicidima na osnovu foramsulfurona.

Iskustva s terena
Najbolja primjena Laudis-a je u razvojnoj fazi kukuruza od 2-8 listova u dozi 2 - 2,25 l/ha ili u split aplikaciji ukoliko je nicanje korova produženo u količini 1 + 1,25 l/ha u razmaku 5 - 10 dana. Primjenjujemo ga kada su korovi u što mlađem razvojnom stadiju, iako pokazuje iznimnu djelotvornost na vrlo opasan i rasprostranjeni europski mračnjak čak do visine od 50 cm. Proizvođači se mogu osloniti na Laudis, jer garantira uspješno rješavanje korova u merkantilnom i sjemenskom kukuruzu kao i u kukuruzu šećercu i kokičaru. Ovo iskustvo s nama mogu podijeliti i vodeće sjemenske kuće u Hrvatskoj.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje vode i na povšinama s ekscesivnom erozijom. Kod primjene spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne ispuštati u kanale i kanalizaciju. Ne korisititi Laudis u kraškim područjima i erozivnim površinama. Ne koristiti ga uz nasade.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG