četvrtak, prosinca 10, 2020

Prosper - novi fungicid za zaštitu vinove loze

Pročitajte više o našem novom fungicidu za zaštitu vinove loze.
» Više

četvrtak, prosinca 10, 2020

Prosper - novi fungicid za zaštitu vinove loze

Pročitajte više o našem novom fungicidu za zaštitu vinove loze.
» Više

četvrtak, studenog 5, 2020

Strategija zaštite pšenice od korova

Promjena klimatskih uvjeta zadnjih godina (blage jeseni i blage zime sa
dovoljno vlage) utječe na to da korovi već niču skupa sa usjevima.
Upravo zbog toga prva briga proizvođačima pšenice ili ječma, nakon jesenske sjetve,
treba biti zaštita od korova. » Više

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG