Bayer voćarski dnevnik

Za više informacija o Bayerovoj paleti proizvoda za zaštitu voća te njihovoj primjeni obratite se našim agronomima na terenu:

Dean Crnošija (RH)
+385 98 419 229

Ivan Nižić (BiH)
+387 63 372 773

Jadranka Aleksić (RH)
+385 98 244 020

Ukoliko želite primati savjete vezane za zaštitu voća putem sms-a, direktne pošte i/ili elektronske obavijesti prijavite se putem našeg Bayer Agro Info servisa i osigurajte si najsvježije informacije naših stručnjaka izravno sa terena!

Autorsko pravo © Bayer AG