Bayer voćarski dnevnik

Za više informacija o Bayerovoj paleti proizvoda za zaštitu voća te njihovoj primjeni obratite se našim agronomima na terenu:

Dean Crnošija
+385 98 419 229

Petar Živković
+385 98 256 924

Ukoliko želite primati savjete vezane za zaštitu voća putem sms-a, direktne pošte i/ili elektronske obavijesti prijavite se putem našeg Bayer Agro Info servisa i osigurajte si najsvježije informacije naših stručnjaka izravno sa terena!


Autorsko pravo © Bayer AG