Bayer voćarski dnevnik 

 

Savjeti za 2017. godinu:

1. Suzbijte kruškinu buhu – najznačajnijeg štetnika u proizvodnji kruške!
2. Vodič za primjenu Moventa u proizvodnji mandarine.
3. Suzbijanje jabučne krvave uši.
4. Suzbijanje kalifornijske štitaste uši.
5. Suzbijanje pepelnice u nasadima jabuke.

 

Za više informacija o Bayerovoj paleti proizvoda za zažtitu voća te njihovoj primjeni obratite se našim agronomima na terenu:

Dean Crnošija (RH)
+385 98 419 229

Ivan Nižić (BiH)
+387 63 372 773

Jadranka Aleksić (RH)
+385 98 244 020

Ukoliko želite primati savjete vezane za zaštitu voća putem sms-a, direktne pošte i/ili elektronske obavijesti prijavite se putem našeg Bayer Agro Info servisa i osigurajte si najsvježije informacije naših stručnjaka izravno sa terena!

 
Autorsko pravo © Bayer AG