Impressum

 
 

Izdavač stranice

Bayer d.o.o.

zastupano po Richardu Bryceu, generalnom direktoru

 

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

 

Tel.: +385 1 6599 900
Fax: +385 1 6599 905

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,

pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital: 5.181.500,00 kuna
Žiro-račun otvoren kod Splitske banke
IBAN: HR3223300031100203682

 

Voditelj odjela komunikacija
E-mail

Osoba odgovorna za zaštitu podataka
E-mail 


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG