Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu "nam", "naše" i "mi"), u svojstvu voditelja obrade Vaših osobnih podataka, želi Vam pružiti informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

Svrha obrade i kategorije osobnih podataka

Obrađivati ćemo sljedeće osobne podatke u sljedeće svrhe:

Upravljanje odnosima s klijentima

Upravljanje odnosima s klijentima

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)

Bilten (eng. newsletter)

Slanje biltena

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)

Istraživanje tržišta

Provođenje istraživanja tržišta

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)
 • Odgovori navedeni u upitnicima za istraživanje tržišta

Direktni marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

Direktni marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)
 • Podaci o ponašanju i učinkovitosti (npr. upotreba proizvoda, ocjena, analitički pregled, geolokacijski podaci)
 • Podaci o naplati / fakturi / plaćanju / Podaci o narudžbi / kupnji
 • Preferencije kupaca / povijest kupnje
 • Osobni identifikacijski broj (npr. CWID, broj kupca)
 • Snimke fotografija i filmova

Ispitivanje pritužbi

Ispitivanje pritužbi na proizvode

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)
 • Preferencije kupaca / povijest kupnje
 • Osobni identifikacijski broj (npr. CWID, broj kupca)
 • Dokazi podneseni u prilog pritužbi

Kuponi za popust

Moramo obraditi Vaše sljedeće osobne podatke:

 • Kontaktni podaci (npr. adresa, privatni telefonski broj / e-mail adresa)
 • Podaci o ponašanju i učinkovitosti (npr. upotreba proizvoda, ocjena, analitički pregled, geolokacijski podaci)
 • Podaci o naplati / fakturi / plaćanju / Podaci o narudžbi / kupnji
 • Preferencije kupaca / povijest kupnje
 • Osobni identifikacijski broj (npr. CWID, broj kupca)
 • Snimke fotografija i filmova
 • Plaća / naknada, beneficije / podaci o plaćama

Provjera usklađenosti, unutarnje revizije i istrage

 • IP adresa
 • Informacije o tome je li Ispitanik dao privolu
 • Datum privole

 

Razdoblje čuvanja

Upravljanje odnosima s klijentima - Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do povlačenja privole. Ako se tijekom četiri uzastopne godine ne uspostavi kontakt s određenim Ispitanikom, voditelj obrade briše njihove podatke na kraju pete godine, osim ako razdoblje čuvanja podataka navedeno u ovoj Izjavi za relevantnu svrhu obrade traje dulje.

Bilteni (eng. newsletters) - Dok se privola ne povuče, ili sve dok je Ispitanik registriran u sustavu upravljanja odnosima s kupcima.

Istraživanje tržišta - Vaše osobne podatke čuvamo 5 godina.

Direktni marketing, poslovno planiranje, promocije, segmentacija partnera - Vaše osobne podatke čuvamo 5 godina, baza podataka se osvježava na godišnjoj razini kako bi bila točna za segmentaciju.

Ispitivanje pritužbi - Podaci se brišu istekom pete godine nakon ispitivanja pritužbe, odluke koja se odnosi na pritužbu i njihove komunikacije s Ispitanikom. U slučajevima pravnih sporova osobni podaci se brišu nakon konačnog i obvezujućeg zaključenja takvih sporova.

Kuponi za popust - Osobne podatke na kuponu voditelji obrade čuvaju u čitljivom formatu u razdoblju od 11 godina nakon prestanka ugovora, s obzirom na činjenicu da je datum objave posljednji dan 31. mjeseca nakon posljednjeg dana poslovne godine.

U slučaju pravnih sporova i službenih revizija i inspekcija, voditelji obrade odnosno državna tijela i sudovi koji pokreću postupak (pod uvjetom da ne postoje druge primjenjive odredbe koje se odnose na njihovu obradu podataka) imaju pravo obrađivati podatke u interesu naplate duga i odgovarajućeg zaključivanja pravnih sporova.

Provjera usklađenosti, interne revizije i istrage - Sve dok navedeni Ispitanik ima profil u sustavu.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka

Upravljanje odnosima s klijentima

Pravna osnova: Privola Ispitanika, Članak 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti podataka
Posljedice nepružanja osobnih podataka: Ako Ispitanik ne učini gore navedene podatke dostupnima voditeljima obrade, Ispitanik se ne može registrirati u bazi podataka jer su takvi podaci potrebni za identifikaciju i za komunikaciju.

Bilteni (eng. newsletters)

Pravna osnova: Privola Ispitanika, Članak 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti podataka
Posljedice nepružanja osobnih podataka: Bilteni se neće moći  poslati ili neće biti u skladu s poljoprivrednim navikama i interesima partnera.

Istraživanje tržišta

Pravna osnova: Privola Ispitanika, Članak 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti podataka
Posljedice nepružanja osobnih podataka: Partner neće sudjelovati u anketi.

Direktni marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

Pravna osnova: izravni marketing, učinkovito poslovno planiranje, kreiranje ponuda na temelju potreba partnera i kupovnih navika legitimni su interes Bayera, Članak 6 (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Posljedice nepružanja osobnih podataka: Partner neće dobiti personalizirane kupone, a poslovni odnos između ugovornih strana ne može biti usmjeren na kupca.

Ispitivanje pritužbi

Pravna osnova - Legitimni je interes Bayera ispitati pritužbe na proizvode i pružiti naknadu kada je to potrebno, Članak 6 (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka

Kuponi za popust

Pravna osnova: Ugovor s Ispitanikom, Članak 6 (1) (b) Opće uredbe o zaštiti podataka
Posljedice nepružanja osobnih podataka: Bez pružanja osobnih podataka navedeni kupon za popust ne može se izdati.

Provjera usklađenosti, unutarnje revizije i istrage

Pravna osnova:  Legitimni je interes Bayera ispitati pitanja usklađenosti ili potvrditi usklađenost njegovih sustava i radnih procesa, Članak 6 (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Informacije o Vašim pravima

Imate pravo od nas zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima, pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, pravo prigovora na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U bilo kojem trenutku možete povući bilo koju privolu koju ste dali bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja.

Za sva pitanja koja imate u vezi s privatnosti podataka ili ako želite ostvariti svoja prava, molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka: Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska ili nam pošaljite e-mail na zastita.podataka@bayer.com

Ova izjava o privatnosti sastavljena je: 27.05.2022

 

 

Izjava o privoli

 

Ovime dajete svoju privolu da Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu "nam", "naše" ili "mi") obrađuje Vaše osobne podatke u slijedeće svrhe:

Upravljanje odnosima s klijentima

Bilten (eng. newsletter)

Istraživanje tržišta

Direktni marketing, poslovno planiranje, promotivna komunikacija, segmentacija partnera

Ispitivanje pritužbi

Kuponi za popust

Provjera usklađenosti, unutarnje revizije i istrage

 

kako je opisano u Izjavi o privatnosti.

Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Molimo Vas da uputite svoju izjavu o opozivu koristeći kontaktne podatke koje možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

 

Potpis:                         __________________________

Ime i prezime:             __________________________

Datum:                        __________________________


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG