Za pristup i upotrebu ove internet stranice moraju biti ispunjeni određeni uvjeti. Molimo vas da ovu stranicu ne koristite ako ne poštujete navedene uvjete.

Internet stranicu je uredila i njome upravlja tvrtka Bayer d.o.o. . Tvrtka stranicu može ukinuti ili je djelomično odnosno u potpunosti promijeniti. Isto vrijedi i za opće uvjete korištenja, opće odredbe i uvjete te za prodajne i nabavne uvjete. Mijenjati ih možemo po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave. Zato vas molimo da prilikom sljedećeg posjeta ponovno pročitate uvjete korištenja i poštujete sve moguće promjene ili dopune.

Prijenos prava upotrebe i koristi
Bayer d.o.o. je jedini vlasnik podataka, dokumenata i ilustracija koji su objavljeni na ovim internet stranicama. Njihova upotreba je dozvoljena ako je znak zaštićenog autorskog prava (©) naveden na svim kopijama, ako podatke koristite za osobnu namjenu, ali ne i u poslovne svrhe. Podatke ne smijete mijenjati, a s pratećim tekstom moraju biti objavljene i sve ilustracije.

Robne marke i autorsko pravo
Vlasnik svih objavljenih podataka, dokumenata i ilustracija je Bayer d.o.o., ako nije označeno da je vlasnik autorskih prava treća osoba. Svi primjeri nedozvoljene uporabe robnih marki i drugih gradiva su strogo zabranjeni i predstavljaju povredu autorskih prava, zakona o robnim markama ili drugih prava industrijskog vlasništva.

Ograničena odgovornost

Internet stranica sadrži provjerene informacije koje je tvrtka Bayer d.o.o. dobila iz unutrašnjih i vanjskih izvora. Podaci se redovito dopunjavaju i ažuriraju. Informacije koje su objavljene na internet stranici namijenjene su prije svega promociji tvrtke te promociji proizvoda i usluga koje nudi. Tvrtka ne jamči da su svi objavljeni podaci potpuni i ispravni. Prije svega vas upozoravamo na to da neke informacije možda ne sadrže najnovije podatke. Zato savjetujemo da objavljene informacije provjerite prije nego ih u bilo kojem obliku upotrijebite. Savjeti na internet stranici ne isključuju vašu odgovornost da ih sami provjerite, prije svega savjete o zaštitnim listama i tehničkim specifikacijama te načinu uporabe i namjeni naših proizvoda. Trebate li dodatne savjete i upute o našim proizvodima i uslugama, molimo vas da nas kontaktirate. Korisnici ove internet stranice slažu se da je upotrebljavaju na vlastitu odgovornost. Tvrtka Bayer d.o.o.i drugi partneri koji su sudjelovali u stvaranju ove internet stranice ne preuzimaju odgovornost za štetu ili kvarove koji mogu biti posljedica pristupa ili nemogućnosti pristupa na internet stranicu odnosno upotrebe ili nemogućnosti upotrebe stranice, ili pak činjenice da ste se oslonili na podatke koji su objavljeni na stranici.

Internet stranica trećih osoba / veze (linkovi)

Na ovoj stranici su objavljene veze (linkovi) za internet stranice trećih osoba. Objava tih veza ne potvrđuje sadržaj tih stranica. Bayer d.o.o. ne preuzima odgovornost za mogućnost pristupa do tih stranica te njihov sadržaj, isto tako ne preuzima odgovornost za moguću štetu ili kvarove koji mogu nastati uporabom tih sadržaja. Veze s drugim internet stranicama objavljene su u svrhu pomoći korisnicima. Korisnici te internet stranice upotrebljavaju na vlastitu odgovornost.

Podaci koje javljate sami

Korisnik ove internet stranice preuzima potpunu odgovornost za sadržaj i pravilnost podataka koje šalje tvrtki te za poštivanje prava trećih osoba koje su vezane uz te podatke. Korisnik dozvoljava čuvanje i uporabu poslanih podataka za statističke analize i druge poslovne namjene, osim podataka koji ne spadaju u matične podatke ili podatke za upotrebu. Bayer d.o.o. može koristiti sadržaj poruka zajedno s idejama, izumima, tehničkom dokumentacijom, postupcima i stručnim znanjem za bilo koju namjenu, na primjer razvoj, proizvodnju i/ili prodaju proizvoda ili usluga te širenje informacija i njihovo posredovanje trećim osobama bez ograničenja.

Prodaja proizvoda Bayer d.o.o.

Proizvodi se prodaju u skladu s važećom verzijom naših Općih uvjeta prodaje i nabave.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG