Bayer je globalno poduzeće čiju jezgru poslovanja čine područja zdravstvene skrbi i agronomije. Bayer CropScience je divizija koja posluje u području agronomije te je jedan od vodećih inovativnih poduzeća u području sjemena, zaštite bilja te kontrole štetnih organizama izvan područja poljoprivrede. Bayer nudi izvrsan spektar proizvoda uključujući visoko kvalitetno sjeme, inovativna rješenja u zaštiti bilja bazirana na kemijskim i biološkim načinima djelovanja te također ekstenzivnu podršku modernoj održivoj poljoprivredi.

Integrirana zaštita bilja kao dio održive poljoprivrede, obuhvaća pažljivu procjenu svih raspoloživih mjera zaštite bilja te njihovu integraciju kojom se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika suzbijanja na razini koja je ekonomski i ekološki opravdana, te smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod IZB-a stavlja se naglasak na uzgoj zdravih usjeva i nasada uz najmanje moguće narušavanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama. (FAO, 2012)

Autorsko pravo © Bayer AG