Sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja je projekt koji se uspješno provodi u Republici Hrvatskoj. Ovaj projekt samo je mali dio jedne velike kampanje pod nazivom – HUNGRY FOR CHANGE – koju u Europi provodi europsko udruženje za zaštitu bilja ECPA.

HUNGRY FOR CHANGE – kampanja je koja za cilj ima promijeniti negativan predznak kojeg sredstva za zaštitu bilja imaju u široj javnosti te pokazati kako se naša industrija odgovorno odnosi kako prema zaštiti potrošača i primjenitelja te tako i okoliša.

Četiri su glavna stupa ove kampanje: hrana, zdravlje, voda, bioraznolikost.

Sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja jedan je od projekta vezanih za  - ZDRAVLJE. Cilj projekta je educirati korisnike/primjenitelje sredstava za zaštitu bilja kako bi pravilno i sigurno primjenjivali sredstva za zaštitu bilja i time zaštitili svoje zdravlje i okoliš. Izbor zaštitne opreme jedan je od neizostavnih koraka u sigurnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja. Ukoliko nije propisano drugačije na uputi sredstva, zaštitna oprema treba biti u skladu sa sljedećim:

 

Vrsta propisane zaštitne opreme na uputi

Oznaka proizvoda

filtarska polumaska za zaštitu od čestica

CE0086

EN149:2001+A1:2009

FFP2

zaštitno odjelo

KATEGORIJA III

Tip 6

zaštitne rukavice koje se koriste prilikom miješanja/punjanja

razina zaštite EN 374:2003 (npr. nitrilne rukavice)

rukavice za jednokratnu upotrebu prilikom primjene, zadržavanja, ponovnog ulaska

razina zaštite: 374-3:2003 niska otpornost na kemikalije

pregača

kategorija III

maska za oči

EN 166:2002-4

Autorsko pravo © Bayer AG