Inovacije & rekordan odaziv - glavna obilježja ovogodišnjeg susreta

 

Ove godine susret je obilježen inovacijama u našem portfelju:

  • Alister grande - najmoderniji herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na ozimoj pšenici i pšenoraži. 

 

  • Luna Experience - novi kombinirani fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja na sve razvojne stadije pepelnice od klijanja do sporulacije sa izvrsnim djelovanjem i na skladišne bolesti. 

   

Nije sve ostalo samo na riječima; pripremili smo i odličnu zabavu te brojna iznenađenja. A kako je to sve izgledalo možete pogledati ovdje: FOTOGALERIJA.   

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG