I. Bayer Vinogradar savjeti 13.04. - 19.04.2015.

Poštovani vinogradari!

Donosimo Vam nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete sigurnom razvoju mladica vinove loze. Ukoliko trebate dodatne informacije kontaktirajte naše agronome koji će Vam dati odgovore na sva Vaša pitanja.

Podregija/vinogorje

Fenofaza: 12.04.2014.

Opasnost od bolesti/štetnika

Preporuka za tretiranje

Doza

Kontakt osoba i broj mob.

1.  Hrvatsko Podunavlje

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

           Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

2. Slavonija

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

3. Moslavina

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

4. Prigorje-Bilogora

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

5. Pokuplje

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

6. Plešivica

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

7. Zagorje-Međimurje

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Petar Živković
098 256 -924
petar.zivkovic@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

8. Hrvatska Istra

Bubrenje pupova, pojava prvih listića, kasnije sorte - pred kretanje vegetacije

Erinoza, akarinoza

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Dean Crnošija
098 419-229
dean.crnosija@bayer.com

Korovi

Basta 15

4,5-7,5 l/ha

9. Hrvatsko Primorje

Bubrenje pupova, pojava prvih listića, kasnije sorte - pred kretanje vegetacije

Erinoza, akarinoza

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Dean Crnošija
098 419-229
dean.crnosija@bayer.com

Korovi

Basta 15

4,5-7,5 l/ha

10. Sjeverna Dalmacija

Bubrenje pupova, pojava prvih listića, kasnije sorte - pred kretanje vegetacije

Erinoza, akarinoza

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Dean Crnošija
098 419-229
dean.crnosija@bayer.com

Korovi

Basta 15

4,5-7,5 l/ha

11. Dalmatinska Zagora

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Grinje

Envidor SC 240

0,4 l/ha

12 A vinogorje Imotski

Vunasti pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Grinje

Envidor SC 240

0,4 l/ha

12 B vinogorje Vrgorac

Vunasti pup / otvoreni pup

Crna pjegavost

Antracol WG 70

2 kg/ha

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Grinje

Envidor SC 240

0,4 l/ha

13. Srednja i Južna Dalmacija

Vunasti pup, 2-3 listića,
Intenzivan porast mladica

Crna pjegavost

Antracol Combi WP 76

2,5 kg/ha

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Pepelnica

Folicur EW 250

0,3 l/ha

Grinje

Envidor SC 240

0,4 l/ha

13 A vinogorje Konavosko

Mladice 3-5 cm, 2 prava listića

Plamenjača

Antracol WG 70

2 kg/ha

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Pepelnica

Sumporni pripravak

po preporuci proizvođača

Grinje

Envidor SC 240

0,4 l/ha

Preporuke vinogradarima kontinentalne regije

Idućih nekoliko dana očekuje se porast temperature i kretanje vegetacije u vinogradima. Vinogradi koji lani nisu kvalitetno štićeni protiv bolesti imat će zarazu od pepelnice kada krene vegetacija. Preporuka je štititi vinograde protiv crne pjegavosti pripravkom Antracol WG 70 (2 kg/ha) te protiv pepelnice i grinja močivim sumporom. Najbolje je napraviti prvu zaštitu u vunastom pupu s preporučenom dozom. Potrošnja vode u vinogradima nije toliko važna koliko je važna doza, tj. treba poštivati preporuke kako bi vinogradi ostali zdravi. Vinogradari, dobro pregledajte vinograde i pripazite na štetnike vinove loze koji grizu pupove dok je loza u fazi vunastog pupa. U takvom slučaju preporučujemo prskanje pripravkom Decis (0,4 l/ha). Za vinogradare koji planiraju saditi novi vinograd, optimalno vrijeme za sadnju je do polovice svibnja. Porastom temperature pojavljuju se i korovi u vinogradima. Korovi se prskaju u trake pripravkom Basta 15 (2 l/ha).

crna_pjegavost_na_sorti_grasevine

12.4. Crna pjegavost na sorti graševina

izgrizeni_pup_od_grba_korka_na_sorti_skrlet

12.4. Izgriženi pup od grba korka na sorti škrlet

Preporuke vinogradarima sjeverne Dalmacije, Primorja i Istre

Ovisno o položajima i sortama u svim navedenim podregijama loza je u odnosu na prošlu vegetaciju u “kašnjenju” 10-15 dana. To vinogradarima omogućava završetak zimskih radova, te pripremu za vegetacijske radove koji uključuju i zaštitu. Kod kasnijih sorata su posljednji trenuci za rješavanje problema korova totalnim translokacijskim herbicidima na bazi glifosata.

Kako je na toplijim položajima i ranijim sortama u vinogradima  Zadarsko-benkovačkog područja loza  u fazi bubrenja i razvoja prvih listića , na navedenom području ne smije se intervenirati navedenim herbicidima. Na toplijim položajima i kasnije sorte razvijaju prve listiće. Ovdje, kao i na drugim pozicijama, ukoliko je došlo do kretanja vegetacije, toplo preporučujemo herbicid na bazi glufosinata Basta 15 (2 l/ha). Aplikacija je dopuštena i u vegetaciji vinograda, jer svojim temeljitim a kontaktnim djelovanjem neće izazvati trajne štetne posljedice po lozu i ukoliko se dogodi greška u aplikaciji.

U Primorju u Vrbničkom polju, sorta žlahtina je u fazi bubrenja pupova pred kretanje vegetacije , a na povišenijim toplijim položajima u fazi razvoja prvih listića. U Istri su ranije sorte: teran, chardonnay, sauvignon blanc i sl. u fazi razvoja prvih listića, a malvazija je tik pred kretanje vegetacije.

Kako je prošla sezona  obilježena izrazito  vlažnim vremenom, bez pravog obilježja ljeta s pojavom izrazitih zaraza kako bolesti tako i štetnika, potrebno je obratiti posebnu pozornost zaštiti vinograda u ovoj sezoni. U navedenim vinogradarskim podregijama i ova zima nije bilo klimatološko jamstvo smanjenja pritiska bolesti i štetnika, misleći na pozitivan utjecaj niskih temperatura.

Za kasnije sorte koje nisu krenule preporučujemo tretman sa sredstvima na bazi sumpora s povećanom količinom sredstva po hektaru, iz razloga suzbijanja erinoza i akarinoza, posebice na položajima gdje je ta problematika bila prisutna lani. Za vinograde koji su u fazi bubrenja i pupanja, treba voditi pozornost i pripremiti se za prva redovita prskanja protiv crne pjegavost i pepelnice.

vinogorje-istra

13.4. vinogorje Istra

vinogorje-vrbnik

13.4. vinogorje Vrbnik

vinogorje_zadar

13.4. vinogorje Zadar

Preporuke vinogradarima Dalmatinske zagore te srednje i južne Dalmacije

Uspoređujući fenofaze na isti datum ove i prošle godine, s velikom sigurnošću možemo reći da vegetacija kasni desetak dana i više. Prethodne godine su u ovo doba fenofaze vinove loze ovisno o sorti i položaju bile jako heterogene, pa smo tako imali fenofazu vunastog pupa u Imotskom vinogorju, preko mladica od 10 cm u vrgoračkom i neretvanskom vinogorju do mladica od 30 cm kod sorte pošip na Korčuli. Najveću heterogenost je pokazivao plavac mali, pa smo imali desetak cm mladice i više na „stranama“ te vrsnim položajima (Mili, Dingač, Postup), a praktično fazu mirovanja u Potomju i kuni Pelješkoj.

Ove godine to nije slučaj, pa praktično za cijelu srednju i južnu Dalmaciju možemo govoriti o fenofazama od vunastog pupa do eventualno prvih listova, i to kod ekstremnih južnih položaja (npr. sorta grk na južnim terasama Lumbarde)

Zbog toga se preporuke praktično iste za ove obje podregije. Zbog lanjske godine imamo mnogo crne  pjegavosti te treba ovih dana posebno obratiti pozornost na ovu tešku bolest. U ovim fazama preporučujemo korištenje vrsnog pripravka Antracol WG 70  (2 kg/ha), kao i to da se zbog kašnjenja vegetacije više ne koriste bakrena sredstva jer bakar ima svojstvo usporavanja vegetativnog prirasta što nam nije u interesu. Bit će potrebna dva prskanja do faze dva ili tri prava listića. Kao partner za suzbijanje pepelnice preporučujemo sumporne pripravke. Zbog tople i vlažne zime možemo očekivati i pojavu akarinoznih grinja, te je preporuka na onim vinogradima gdje se pojavi ovaj problem koristiti Envidor SC (0,4 l/ha).

U vinogradima koji su jako oštećeni od lanjske plamenjače potrebno je provesti oštriji rez i obaviti pravilnu prihranu kako bi se loza oporavila.

terase_grka_u_lumbardi

12.4. Terase grka u Lumbardi

crna_pjegavost_na_kujundzusi_1 crna_pjegavost_na_kujundzusi_2

12.4. Crna pjegavost na kujundžuši

Autorsko pravo © Bayer AG