utorak, listopada 17, 2023

Mreža skupljanja CROCPA 2023

Poštovani, na niže možete pronaći informacije o sakupljanju ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva:

Dana 20.10.2023. (petak) od 9.00 – 11.00 h na lokaciji AGRO CENTAR MIBIKO d.o.o., SAVSKA 60, 10316 LIJEVI DUBROVČAK


Autorsko pravo © Bayer AG