Antracol Combi WP 76 kombinirani je fungicid, koji sadržava propineb i cimoksanil. Propineb djeluje preventivno, a cimoksanil sistemično i kurativno. Cimoksanil ulazi u biljku te ga kiša već nakon kratkog vremena nakon tretiranja ne može isprati.  Prednost proizvoda Antracol Combi je da štiti biljku 1 - 2 dana nakon što je došlo do uvjeta za razvoj bolesti.
Sastav
Propineb (70 %), Cimoksanil (6 %)
Formulacija Močivi prah (WP)
Pakiranja 20 g; 100 g; 1 kg
   

Kulture i primjene

Pšenica

Pepelnica (Blumeria graminis)
Smeđa pjegavost lista (Septoria tritic)
Smeđa hrđa (Puccinia recondita)

Primijeniti 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m².

Smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (Fusarium spp.)

Primijeniti 0,75-1,0 l/ha iznosi 75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m². Za smanjenje zaraze paleži klasa potrebno je obaviti tretiranje višom preporučenom količinom sredstva početkom cvatnje.

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2
 

 

Ječam

Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres)
Smeđa hrđa (Puccinia hordei)
Pepelnica (Blumeria graminis)

Primijeniti u količini od 0,3 – 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 – 600 L/ha. Tretira se u razvojnoj fazi 31 do 61.

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti rezervoar (spremnik) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Smije se primjeniti najviše šest puta tijekom godine, s time da se nakon cvatnje može najviše četiri puta primijeniti. Razmaci između tretiranja iznose 10-12 dana.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati sa:

  • diklorvosom, heptenofosom, fosfamidonom, dimetoatom;
  • sumpornim sredstvima jer ta kombinacija usporuje razgradnju propineba i produžuje karencu na 56 dana.

Kod miješanja s koncentratima za emulziju treba izbjegavati one kombinacije kod kojih u škropivu dolazi do koagulacije. Suviše alkalna voda (pH iznad 7,5) ubrzava razgradnju cimoksanila.

Skladištenje i čuvanje
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije bacati u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

 

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG