Antracol Combi WP 76 kombinirani je fungicid, koji sadržava propineb i cimoksanil. Propineb djeluje preventivno, a cimoksanil sistemično i kurativno. Cimoksanil ulazi u biljku te ga kiša već nakon kratkog vremena nakon tretiranja ne može isprati.  Prednost proizvoda Antracol Combi je da štiti biljku 1 - 2 dana nakon što je došlo do uvjeta za razvoj bolesti.
Sastav
Propineb (70 %), Cimoksanil (6 %)
Formulacija Močivi prah (WP)
Pakiranja 20 g; 100 g; 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova loza
(stolne sorte)
 Plamenjača (Plasmopara viticola
Primijeniti u koncentraciji 0,25 % odnosno 2,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha.
 Crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila
Primijeniti u dozi 3-4 kg/ha u 1500-2000 l vode/ha (30-40 g u 15-20 l vode na 100 m² ili u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 l vode) uz utrošak škropiva 1500-2000 l/ha.
 Crna pjegavost (Phomopsis viticola
Primijeniti u koncentraciji 0,2 % odnosno 2 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ ha. Smanjuje napad uzročnika crne pjegavosti ako se tretiranja obave rano u proljeće u fenofazi 0-5 kada rozgvu treba kvalitetno poprskati.
Karenca: 21 dan
Radna karenca: 2 dana
Max broj primjena: 6
 
   
Vinova loza
(vinske sorte)
 Plamenjača (Plasmopara viticola
Primjeniti u koncentraciji 0,25 % odnosno 2,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha.
 Crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila
Primjeniti u dozi 3-4 kg/ha u 1500-2000 l vode/ha (30-40 g u 15-20 l vode na 100 m² ili u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 l vode) uz utrošak škropiva 1500-2000 l/ha.
 Crna pjegavost (Phomopsis viticola
Primjeniti u koncentraciji 0,2 % odnosno 2 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ ha. Smanjuje napad uzročnika crne pjegavosti ako se tretiranja obave rano u proljeće u fenofazi 0-5 kada rozgvu treba kvalitetno poprskati.
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 2 dana
Max broj primjena: 6
 
   
Krumpir
 Plamenjača (Phytophtora infestans
 Koncentrična pjegavost lišća (Alternaria solani
Primjeniti u dozi 2,5 kg/ha.
Karenca: 14 dana
Radna karenca: 2 dana

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti rezervoar (spremnik) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Smije se primjeniti najviše šest puta tijekom godine, s time da se nakon cvatnje može najviše četiri puta primijeniti. Razmaci između tretiranja iznose 10-12 dana.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati sa:

  • diklorvosom, heptenofosom, fosfamidonom, dimetoatom;
  • sumpornim sredstvima jer ta kombinacija usporuje razgradnju propineba i produžuje karencu na 56 dana.

Kod miješanja s koncentratima za emulziju treba izbjegavati one kombinacije kod kojih u škropivu dolazi do koagulacije. Suviše alkalna voda (pH iznad 7,5) ubrzava razgradnju cimoksanila.

Skladištenje i čuvanje
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije bacati u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

 

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG