ANTRACOL WG 70 je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.
Sastav
Propineb (70%)
Formulacija WG Vododispergirajuće granule
Pakiranja 20 g; 200 g; 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova loza
(vinske i stolne sorte)
 Plamenjača (Plasmopara viticola
 Crna pjegavost (Phomopsis viticola
Primijeniti u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje.
Karenca: 56 dana
Max broj primjena:: 2
 
   
Jabuka
 Krastavost (Venturia spp.
Primjeniti u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje.
Karenca: 28 dana
Max broj primjena: 2
 
   
Kruška
 Krastavost (Venturia spp.
Primjeniti u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje.
Karenca: 28 dana
Max broj primjena: 2
 
   
Rajčica
(na otvorenom)
 Plamenjača (Phytophtora infestans
 Koncentrična pjegavost (Alternaria solani
Primjeniti u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke.
Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 4
 
   
Rajčica
(na zatvorenom)
 Plamenjača (Phytophtora infestans
 Koncentrična pjegavost (Alternaria solani
Primjeniti u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke.
Karenca: 28 dana
Max broj primjena: 4
 
   
Krastavac
 Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis
 Antraknoza (Colletotrichum lagenarium
Primjeniti u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4
 
   
Lubenica
 Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis
 Antraknoza (Colletotrichum lagenarium
Primjeniti u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4
 
   
Dinja
 Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis
 Antraknoza (Colletotrichum lagenarium
Primjeniti u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4
 
   
Krumpir
 Plamenjača (Phytophtora infestans
 Koncentrična pjegavost (Alternaria solani
Primjeniti u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m²), uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. Prvi puta se tretira kada usjev zatvori redove. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše tri puta u vrijeme vegetacije.
Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 3

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Primjenjuje se folijarno rasprskivačem ili prskalicom.

Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.

1. Odmjerenu količinu sredstva pomiješati s malo vode u posebnoj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija.

2. Spremnik prskalice ili rasprskivača napuniti s 2/3 potrebne količine čiste vode.

3. Uključiti miješalicu.

4. Uliti suspenziju sredstva u spremnik prskalice ili rasprskivača. Ostatke suspenzije iz posebne posude isprati u spremnik prskalice ili rasprskivača.

5. Preostalu potrebnu količinu vode dodati u spremnik prskalice ili rasprskivača.

6. Škropivo treba utrošiti odmah nakon pripreme uz rad miješalice.

7. Nakon radnih stanki škropivo se ponovno mora pažljivo promiješati.

Vrsta i način primjene: Primjenjuje se folijarno rasprskivačem ili prskalicom.

Ograničenja
Sredstvo se ne smije upotrebljavati za vrućeg i suhog vremena. Primjena sredstva ANTRACOL WG 70 iz zrakoplova nije dopuštena. Sredstvo ANTRACOL 70 WG štetno je za neciljane člankonošce.

Miješanje
ANTRACOL WG 70 ne smije se miješati sa sredstvima kisele reakcije. Mješavine s lužnatim sredstvima (npr. bakreno-vapnena juha) potrebno je odmah uporabiti.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na suhom, tamnom i prozračnom mjestu u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića, drugih proizvoda i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne smije se presipavati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drži hrana. Temperatura uskladištenja je od 0˚C do 40˚C. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva ANTRACOL WG 70 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ANTRACOL WG 70 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG