Falcon EC 460 je kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu. Suzbija sve važnije bolesti žita i pepelnicu vinove loze. Sadržava aktivnu tvar spiroksamin iz skupine spiroketalamina. Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno (stop effect).
Sastav
Tebukanozol (167 g/L ± 10 g/L), Spiroksamin (250 g/L ± 15 g/L),
Triadimenol (43 g/L ± 4,3 g/L)
Formulacija Tekući koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranja 40 ml; 100 ml; 1L
   

Kulture i primjene

Pšenica

Pepelnica(Erysiphe/Blumeria/graminis)
Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)
Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Hrđa (Puccinia spp.)
Palež klasa (Fusarium spp.)

Primjeniti u količini od 600 ml/ha uz utrošak vode od 300 l/ha. Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje (60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m²).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2

Ječam

Pepelnica(Blumeria graminis)
Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola)
Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Mrežasta pjegavost(Pyrenophora teres)
Siva pjegavost(Rhynchosporium secalis)
Hrđa (Puccinia spp.)
Palež klasa (Fusarium spp.)

Primjeniti u količini od 600 ml/ha uz utrošak vode od 300 l/ha. Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje (60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m²).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2

 

Vinova loza

Pepelnica(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)

Primjeniti u količini od 300-400 ml/ha (30-40 ml sredstva u 100 l vode na 1000 m²).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Sredstvo se može najviše dva puta koristiti u vegetaciji.

Miješanje
Ne preporuča se miješati sa sredstvima na osnovi: triazamata, karbamatnim insekticidima, malationom, fosalonom, metildationom, propargitom, heptenofosom, triklorfonom, diklorvosom, folpetom i kaptanom.

Iskustva s terena
Falcon bez problema možemo miješati s pripravcima za suzbijanje peronospore vinove loze. Snažno se preporučuje njegova primjena u fazi najveće opasnosti zaraze pepelnicom. U žitu odlično suzbija kako bolesti lišća tako i bolesti klasa. To je pripravak, koji osim ostalih bolesti dobro suzbija i fuzarioze klasa. Ni u ratarstvu ne postoje nikakvi problemi kod miješanja s ostalim pripravcima (npr. Decis®).

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od -10 ni viša od 40 °C.

Zaštita okoliša
Falcon® EC 460 se ne smije koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene spriječiti onečišćenje bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG