Falcon Forte je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje bolesti pšenice i ječma.
Sastav
spiroksamin 224 g/l, tebukonazol 148 g/l, protiokonazol 53g/l
Formulacija koncentrat za emulziju - EC
Pakiranja 1L
   

Kulture i primjene

Pšenica

Palež klasa (Fusarium spp.), pepelnice i hrđe

Primjeniti u količini od 0,8 l/ha - 1 l/ha nakon utvrđivanja uvjeta za razvoj bolesti i neposredno nakon pojave prvih simptoma.

Karenca: 35 dana
 
       

Ječam

Pepelnica (Blumeria graminis)
Mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres)

Primijeniti u količini od 0,8 l/ha - 1 l/ha nakon utvrđivanja uvjeta za razvoj bolesti i neposredno nakon pojave prvih simptoma.

Karenca: 35 dana
 

Upute za uporabu

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva FALCON FORTE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo FALCON FORTE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva FALCON FORTE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Mjere zaštite pri radu: Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

 

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG