Folicur® EW 250 odlično suzbija pepelnicu vinove loze te bolesti na žitu, uljanoj repici i suncokretu. Vrhunski učinak Folicur®-a EW 250 dokazuju službeni pokusi i jednostavna primjena u praksi. Njegove su prednosti i jednostavna uporaba i dobra održivost u skladištima. Osim direktnog djelovanja na biljne patogene, Folicur® EW 250 djeluje i kao regulator rasta. Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimljuje što je jedan od preduvjeta visokog prinosa.
Sastav
Tebukonazol (250 g/L)
Formulacija Koncentrat za emulziju (EW)
Pakiranja 100 ml; 1 L
   

Kulture i primjene

Pšenica

Pepelnica (Blumeria graminis)
Pjegavost (Septoria spp.)

Primijeniti u količini 0,75 - 1 l/ha (7,5 - 10 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.

Hrđa (Puccinia spp.)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Ječam

Pepelnica (Blumeria graminis)
Mrežavost lista ječma (Pyrenophora teres)
Siva pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis)

Primijeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²).

Hrđa (Puccinia spp.)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Raž

Hrđa (Puccinia spp.)
Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
Pepelnica (Blumeria graminis)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Zob

Hrđa (Puccinia spp.)
 Pjegavost lista (Septoria avenae)
 Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
 Pepelnica (Blumeria graminis)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Suncokret

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.

Hrđa (Puccinia helianthi)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Vinova loza

Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)

Primijeniti u koncentraciji od 0,03 % (30 ml na 100 l vode).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Uljana repica

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)

Tretman Folicurom® u jesen obavlja se u dozi 0,5 - 1 lit/ha što ovisi o fenološkoj fazi biljke tj. broju listova i bujnosti. Sa dozom od 0,5 lit/ha tretiramo kada repica ima razvijeno 5-7 listova a za svaki dalje razvijeni list podižemo dozu za 0,1 lit/ha. U proljeće nakon porasta vegetacijskog vrha i lisne mase tj. kada je repica visine 50 cm ponovno tretiramo Folicurom® u dozi 1 lit/ha kako bi zaštita usjeva bila potpuna.

Karenca: 56 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Češnjak

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Čađavica (Cladosporium spp.)

Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Stemphylium (Stemphylium)
Hrđa (Puccinia allii)

Primijeniti u količini 1 l/ha. Primijeniti folijarno raspršivanjem. Može se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.

Karenca: 21 dan
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

 

Luk

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Hrđa (Puccinia allii)
Čađavica (Cladosporium spp.)

Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Karenca: osigurana vremenom primjene
Radna karenca: 24 sata

 


Proširenja uporabe na male kulture i/ili male
namjene:


Malina

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

 

Kupina

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primjeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²)

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

 

Rubus hibridi

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za uporabu
Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Folicur® EW 250 se može upotrijebiti najviše 2 puta godišnje na suncokretu i žitaricama, a na vinovoj lozi 3 puta godišnje. Na uljanoj repici se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

Miješanje
Sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim
fungicidima i insekticidima.

Iskustva s terena
Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimi. Primjenjujemo ga kada uljana repica ima 5 – 7 listova. Doza Folicura iznosi 0,1 L na 1 list uljane repice na ha (npr. 7 listova – 0,7 L Folicura na ha). U proljeće primijenimo 0,8 L Folicura na ha, kada uljana repica ozeleni. Time suzbijamo gljivične bolesti iz roda Alternaria, bijelu trulež, sivu plijesan i druge.
U žitu ga preporučujemo za prskanje u klas, jer odlično suzbija i fuzarioze. Možemo ga miješati insekticidima (npr. Decis 2,5 EC).
U vinovoj ga lozi primjenjujemo izmjenično s Falcon®-om i Nativo®-m protiv pepelnice.
Folicur® bez problema možemo miješati sa svim fungicidima protiv peronospore vinove loze.

Skladištenje i čuvanje
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Kod primjene sa tla treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvora tako da se prskanje provodi na udaljenosti od najmanje 20 m od njih. Treba poštivati vodozaštitne zone.


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG