Mikal Flash je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje peronospore i crne pjegavosti vinove loze. Način djelovanja ovog pripravka je specifičan i dvojak. Na jednoj strani djeluje neposredno na parazitske gljive, a na drugoj potiče prirodan obrambeni mehanizam biljke. Primjenom Mikala Flash i dijelovi biljke, koji su narasli nakon prskanja, zaštićeni su od zaraze parazitskom gljivom. Mikal Flash spada u svaki program prskanja vinove loze. Omogućava zaštitu i dugotrajan učinak, koji se ne može usporediti s nijednim drugim fungicidom.
Sastav
Fosetil-Al (50 %), Folpet (25 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova loza

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,3 - 0,4 % (300 - 400 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l vode/ha. Razmaci između prskanja traju po 14 dana.

Crna pjegavost (Phomopsis viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,3 % (300 g u 100 l vode) uz utrošak 500 l vode/ha. Prska se u proljeće kad su lozni pupovi u fazi D do E (po Baggioliniju).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Odmjerena količina Mikal-a Flash najprije se izmiješa s malo vode, da se dobije kaša bez grudica, a zatim se kaša ulije u prskaličin spremnik, koji je do pola ispunjen vodom. Nakon toga se dolije preostala količina vode. Neprestano se miješa dok se ne dobije jednolična suspenzija. Pripremljeno škropivo treba odmah utrošiti.

Ograničenja
Sredstvo se može koristiti tri puta u vegetaciji.

Miješanje
Ne smije se miješati sa EC formulacijama fosfornih insekticida, lužnatim preparatima, bakrenim preparatima i folijarnim gnojivima.

Mikal Flash je kompatibilan sa brojnim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije miješanja s bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj pokusnoj površini.

Iskustva s terena
Najbolji je preventivni fungicid za suzbijanje peronospore. Pripravak sadrži i fosfor, sastavni dio kloroplasta, pa zato loze prskane Mikalom flash postanu zdrave zelene boje. Usprkos dugogodišnjoj uporabi protiv peronospore još i danas se nije pokazala otpornost na Mikal flash, zato ostaje jedini pripravak kojeg je moguće primjeniti više puta zaredom.

U slučaju da je već došlo do zaraze peronosporom, umjesto Mikal Flasha primijenimo Veritu koja djeluje kurativno. Sve pripravke na osnovi Al-fosetila moramo najprije rastopiti u manjoj količini vode i tek zatim dodati škropivu. Tako neće doći do taloženja škropiva. Aktivna tvar Al-fosetil premješta se po cijeloj biljci (i po novim naraslim dijelovima), zbog toga je zaštita loze potpuna.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i izvora voda radeći najmanje 20 m udaljeno.Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG