Mikal Premium F proizvod iz obitelji Mikal Flash, nadograđen iprovalikarbom. Iprovalikarb u formulaciji omogućuje snažnije i dugotrajnije djelovanje na plamenjaču. Mikal Premium F će vas spasiti i u slučaju najpovoljnijih uvjeta za razvoj plamenjače. Pripravak suzbija i crnu pjegavost mladica vinove loze.
Sastav
Fosetil-Al (50 %), Folpet (25 %), Iprovalikarb (4 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova loza

Plamenjača (Plasmopara viticola)
Crna pjegavost (Phomopsis viticola)

Primijeniti u količini 3 kg/ha uz utrošak 1000 L škropiva/ha.

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12-14 dana.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati sa fungicidima na osnovi bakra, ditiokarbamata i lužnatim preparatima.

Skladištenje i čuvanje
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije bacati u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG