Propulse 250 SE je sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika bolesti uljane repice.

Sadrži dvije aktivne tvari različitih mehanizama djelovanja. Fluopiram koji blokira mitohondrijsku respiraciju djelujući na enzim sukcinat dehidrogenaze te sprečava klijanje spora i rast micelija. Protiokonazol koji se odlikuje produženim kurativnim, protektivnim te eradikativnim djelovanjem. Mehanizam djelovanja se bazira na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

Fluopiram i protiokonazol se optimalno nadopunjuju te osim proširenog spektra djelovanja na ekonomski značajne patogene sprečavaju pojavu rezistentnosti.

Sastav
Fluopiram (125 g/l), protiokonazol (125 g/l
Formulacija Suspo- emulzija (SE)
Pakiranja 1L
   

Kulture i primjene

Uljana repica (Brassica napus ssp. napus)

Suha trulež(Leptosphaeria maculans)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Optimalni rok za suzbijanje je faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega. Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1

Bijela trulež(Sclerotinia sclerotiorum)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Optimalni rok za suzbijanje bijele truleži (S. sclerotiorum) je puna cvatnja (BBCH 65). Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

Max broj primjena: 1

Koncentrična pjegavost(Alternaria brassicicola)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha Optimalni rok za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) je od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73). Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

Max broj primjena: 1

Pepelnica(Erysiphe cruciferarum)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Primjena uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

Max broj primjena: 1

Bijela pjegavost(Pseudocercosporella capsellae)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Primjenjuje se uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

Max broj primjena: 1

Svijetla pjegavost(Pyrenopeziza brassicae)

Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

Max broj primjena: 1

 

Suncokret (Helianthus annuus)

Crna pjegavost

(Phoma macdonaldii = Leptosphaeria lindquistii)

Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Siva pjegavost

(Phomopsis helianthi = Diaporthe helianthi)

Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Bijela trulež

(Sclerotinia sclerotiorum)

Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Koncentrična pjegavost

(Alternaria helianthi)

Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Siva plijesan

(Botrytis cinerea)

Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

 

Šečerna repa

Za suzbijanje pjegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae), sive pjegavosti (Ramularia beticola), hrđe (Uromyces betae) i žute pjegavosti lista (Stemphylium beticola). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 L/ha, od početka zatvaranja redova do tehnološke zriobe korijena (BBCH 31-49), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 21 dan.                                                                                                                                                                                                                                                                                Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene. 

 

Kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i sjemenskom kukuruzu

Za suzbijanje žute pjegavosti (Kabatiella zeae), sive pjegavosti (Exserohilum turcicum = Helminthosporium turcicum) i pjegavosti lišća (Bipolaris zeicola = Helminthosporium carbonum). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija porasta stabljike do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.

 

Mak

za suzbijanje crne pjegavosti (Helminthosporium papaveris). Sredstvo se primjenjuje preventivno u količini 1 L/ha, od stadija 6 listova do stadija zelenog tobolca (BBCH 16-77), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.

Karenca: 56 dana za uljanu repicu i mak; 28 dana za suncokret; 21 dan za krumpir. Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno i kukuruz za silažu i šećernu repu. Nije primjenjiva za sjemenski kukuruz.

 

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu:
Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. Napuniti spremnik prskalice sa polovicom (1/2) potrebne količine čiste vode. Uključiti miješanje. Uliti u prskalicu potrebnu količinu sredstva. Dopuniti spremnik prskalice sa preostalom količinom potrebne vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti.

Ograničenja
Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Miješanje
O mogućnostima miješanja sredstva PROPULSE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika. 

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj,originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom na prozračnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza

Mjere zaštite okoliša

Kod primjene sredstva PROPULSE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PROPULSE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi:

- najmanje 20 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 20 metara kod primjene na suncokretu,

- najmanje 10 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 10 metara kod primjene na kukuruzu (za zrno i silažu), sjemenskom kukuruzu, krumpiru i šećernoj repi,

- najmanje 5 metara kod primjene na uljanoj repici.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG