Zato Plus je nadogradnja postojećeg pripravka Zato. Dodana mu je kontaktna komponenta, s namjerom da omogući optimalnu zaštitu od krastavosti i pepelnice na jabuci.
Sastav
Trifloksistrobin (4 %), Kaptan (60 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 1 kg
   

Kulture i primjene

Jabuka

Krastavost (Venturia inaequalis)
Pepelnica (Podosphaera leucotricha)

Primijeniti u količini od 1,25-1,5 kg/ha za 2 m visine krošnje, a za svaki dodatni jedan metar visine krošnje treba povećati količinu sredstva za 0,63-0,75 kg/ha. U razmacima od 10 dana.

Karenca: 21 dan
Radna karenca: 24 sata, a za rad 3 dana na povezivanju i obrezivanju 3 dana.
Max broj primjena: 3

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Najprije je potrebno u posebnoj, manjoj posudi napraviti dobro izmiješanu suspenziju (odmjerena količina Zato Plus + otprilike ista količina vode), koja se zatim uz miješanje ulijeva u spremnik prskalice koji je napunjen s 2/3 ukupno potrebne količine vode. Nakon toga se uz miješanje u spremnik prskalice ulijeva preostala količina vode. Miješanje suspenzije je potrebno osigurati i za vrijeme prskanja, kako bi se spriječilo taloženje suspenzije u prskalicu.

Ograničenja
Na istom se nasadu smije primijeniti najviše 3 puta godišnje u razmacima 10 dana.

Miješanje
Nije dozvoljeno miješanje sa kiselim insekticidima (diklorvos, endosulfanom, dimetoatom), uljnim preparatima, kalcij polisulfidom, bordoškom suspenzijom i lužnatim preparatima.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene treba spriječiti onečišćenje voda, mora, jezera, vodotoka i bunara ostavljanjem netretiranog zaštitnog pojasa širine najmanje 20 m. Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG