Basta 15


Basta 15 je neselektivni herbicid, namijenjen suzbijanju korova u trajnim nasadima. Njegova je prednost pred pripravcima na osnovi glisofata u tome da ga možemo upotrijebiti u voćnjacima i vinogradima i za vrijeme vrućih ljetnih dana jer Basta nije tada podložna hlapljenju. Osim suzbijanja koristi se za desikaciju cime krumpira, uljane repice i suncokreta, tretiranje izboja na vinovoj lozi , te za suzbijanje korova u trajnim nasadima. Bastu upotrebljavamo i na nepoljoprivrednim površinama.
Sastav
Glufosinat (150 g/L)
Formulacija Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Vinova loza

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini sredstva od 4,5 - 5,0 l/ha (45 - 50 ml u 4 - 6 l vode na 100 m², tj. 450 - 500 ml u 40 - 60 l vode na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Za suzbijanje jednogodišnjih korova primjenjuje se niža količina, a za suzbijanje višegodišnjih korova najviša preporučena količina sredstva. Ukoliko su korovi viši od 20 cm tada se neovisno o vrsti korova primjenjuje viša količina sredstva. U nasadima tretirati strojevima za tretiranje s niskim radnim tlakom. Udaljenost između mlaza i lisne mase krošnje treba biti najmanje 0,5 m uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. U uputi za uporabu proizvođač je dužan prikazati ovisnost potrebne količine vode o širini trake, kada se sredstvo primjenjuje u trake. BASTA 15 može se u punoj količini koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Drugi puta se primjenjuje nakon što dominantni korovi opet dostignu optimalnu visinu za suzbijanje (15 - 20 cm).

Izboj (tretiranje/suzbijanje)

Tretiranje izboja na vinovoj lozi uz primjenu sredstva u količini 1,25 l/100 l vode uz utrošak 200-300 l vode/ha. Najviša količina primjene sredstva je 3,75 l/ha. Sredstvo se primjenjuje isključivo ciljanom primjenom na izboje koji se žele ukloniti, uz oprez da se ne tretiraju ostali zeleni dijelovi vinove loze i da se spriječi zanošenje. Prskanje mora u cijelosti obuhvatiti izboj, od podnožja do završnog pupoljka. Tretiraju se izboji veličine 15-20 cm koji nisu odrvenjeli. Na bujnim sortama (Merlot, Cabernet-Sauvignon, itd.) može se primijeniti dva puta. U slučaju dvije primjene, prvo tretiranje se obavlja kada su izboji veličine 15-20 cm, a drugo tretiranje tri tjedna kasnije. Ne smiju se tretirati izboji vinove loze mlađi od četiri godine.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Jezgričavo voće

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini sredstva od 4,5 - 5,0 l/ha (45 - 50 ml u 4 - 6 l vode na 100 m², tj. 450 - 500 ml u 40 - 60 l vode na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Za suzbijanje jednogodišnjih korova primjenjuje se niža količina, a za suzbijanje višegodišnjih korova najviša preporučena količina sredstva. Ukoliko su korovi viši od 20 cm tada se neovisno o vrsti korova primjenjuje viša količina sredstva. U nasadima tretirati strojevima za tretiranje s niskim radnim tlakom. Udaljenost između mlaza i lisne mase krošnje treba biti najmanje 0,5 m uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. U uputi za uporabu proizvođač je dužan prikazati ovisnost potrebne količine vode o širini trake, kada se sredstvo primjenjuje u trake. BASTA 15 može se u punoj količini koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Drugi puta se primjenjuje nakon što dominantni korovi opet dostignu optimalnu visinu za suzbijanje (15 - 20 cm).

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Koštičavo voće (osim breskve)

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini sredstva od 4,5 - 5,0 l/ha (45 - 50 ml u 4 - 6 l vode na 100 m², tj. 450 - 500 ml u 40 - 60 l vode na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Primijeniti u količini sredstva od 4,5 - 5,0 l/ha (45 - 50 ml u 4 - 6 l vode na 100 m², tj. 450 - 500 ml u 40 - 60 l vode na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Za suzbijanje jednogodišnjih korova primjenjuje se niža količina sredstva. Ukoliko su korovi viši od 20 cm tada se neovisno o vrsti korova primjenjuje viša količina sredstva. U nasadima tretirati strojevima za tretiranje s niskim radnim tlakom. Udaljenost između mlaza i lisne mase krošnje treba biti najmanje 0,5 m uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. U uputi za uporabu proizvođač je dužan prikazati ovisnost potrebne količine vode o širini trake, kada se sredstvo primjenjuje u trake. BASTA 15 može se u punoj količini koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Drugi puta se primjenjuje nakon što dominantni korovi opet dostignu optimalnu visinu za suzbijanje (15 - 20 cm). Ukoliko su korovi viši od 20 cm tada se neovisno o vrsti korova primjenjuje viša količina sredstva. U nasadima tretirati strojevima za tretiranje s niskim radnim tlakom. Udaljenost između mlaza i lisne mase krošnje treba biti najmanje 0,5 m uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. U uputi za uporabu proizvođač je dužan prikazati ovisnost potrebne količine vode o širini trake, kada se sredstvo primjenjuje u trake. BASTA 15 može se u punoj količini koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Drugi puta se primjenjuje nakon što dominantni korovi opet dostignu optimalnu visinu za suzbijanje (15 - 20 cm).

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Nepoljoprivredne površine

Jednogodišnji korovi

Primijeniti u količini 5,0 l/ha (0,5 l sredstva na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija).

Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini 5,0 l/ha (0,5 l sredstva na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Nakon tri tjedna može doći do regeneracije višegodišnjih korova (osobito monokotiledona).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2


Željeznička pruga

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini 5,0 l/ha (0,5 l sredstva na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Sredstvo BASTA 15 smije se koristiti najviše dvaput godišnje na istoj površini. Maksimalno dozvoljena količini po jednoj primjeni je 5,0 l/ha. Sredstvo BASTA 15 ne smije se primjenjivati širom. Sredstvo se ne smije koristiti za suzbijanje korova na kompostu. Spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne zelene biljne dijelove usjeva i nasada (kora, izboji i dr.), tj. osigurati prostornu selektivnost. Voda iz kanala u kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se 42 dana koristiti za zalijevanje jer su ostaci sredstva veći od 0,7 ppm fitotoksični.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2


Suhi kanali

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini 5,0 l/ha (50 ml na 100 m², tj. 500 ml na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija). Tretirati u vrijeme kada se ne očekuju kiše, tako da kanali ostanu suhi još najmanje tjedan dana. Voda iz kanala u kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se 42 dana koristiti za zalijevanje jer su ostaci sredstva veći od 0,7 ppm fitotoksični.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2


Pojas uz cestu

Jednogodišnji korovi
Višegodišnji korovi

Primijeniti u količini 5,0 l/ha (50 ml na 100 m², tj. 500 ml na 1000 m²). Sredstvo BASTA 15 smije se primijeniti samo u redove (trake) ili lokalizirano (spot aplikacija).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
>Spremnik prskalice napuni se do 1/3 vodom, zatim se ulije odmjerena količina sredstva, dobro se promiješa, te se nadolije preostala količina vode do punog spremnika.

OBAVEZNO PROTRESTI PRIJE UPORABE!

Ograničenja
Sredstvo BASTA 15 smije se koristiti najviše dvaput godišnje na istoj površini. Maksimalno dozvoljena količina po jednoj primjeni je 5,0 l/ha.

Sredstvo BASTA 15 ne smije se primjenjivati širom.

Sredstvo BASTA 15 se ne smije koristiti za suzbijanje korova na kompostu.

Spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne zelene biljne dijelove usjeva i nasada (kora, izboji i dr.), tj. osigurati prostornu selektivnost.

Voda iz kanala u kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se 42 dana koristiti za zalijevanje jer su ostaci sredstva veći od 0,7 ppm fitotoksični.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se primjenjivati u I. i II. vodozaštitnoj zoni. Smije se primijeniti u III. vodozaštitnoj zoni za lokalno (spot) tretiranje na manje od 20 % površine. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara, ostavljanjem neprskane zaštitne površine širine najmanje 20 m.

Miješanje
O mogućnostima miješanja sredstva BASTA® 15 drugim sredstvom raspitati se kod vlasnika rješenja o ragistraciji/distribuciji.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG