BETANAL AM 11 NEW se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

Sastav
Fenmedifam 160 g/l, Desmedifam 160 g/l
Formulacija EC tekući koncentrat za emulziju
   

Kulture i primjene

Šećerna repa i stočna repa

Obični štir (Amaranthus retroflexus)
ambrozija (Ambrosia atemisi folia)
crvena vidovčica (Anagallis arvensis)
obična rusomača (Capsella b. pastoris)
pepeljuge (Chenopodium spp.)
žutak (Chrysanthemum segetum)
obični kužnjak (Datura stramonium)
obična dimnjača (Fumaria officinalis)
obična konica (Galinsoga parviflora)
broćika, priljepača, mačak (Galium aparine)
potočnica (Myostis arvensis)
divlji mak (Papaver rhoeas)
dvornici (Polygonum spp.)
obični tušt, portulak (Portulaca oleracea)
divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
obični dragušac, kostriš (Senecio vulgaris)
zeleni muhar (Setaria viridis)
crna ponoćnica (Solanum nigrum)
mišjakinja (Stellaria media)
poljski mošnjak (Thlaspi arvense)
mala kopriva (Urtica urens)
perzijska čestoslavica (Veronica persica)

Betanal AM 11 New se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, primjenom:
- jednokratno, u dozi od 3 L/ha u 200 L vode/ha (35 mL u 2 L na 100 2 m). Primjenjuje se kada repa ima dva-tri prava lista, a korovi trebaju biti u što ranijoj razvojnoj fazi (dva-četiri prava lista).
- u tri razdvojene primjene u razmacima od 7-10 dana. Prvo 2 tretiranja u količini od 1 L/ha (100 mL u 15-25 L vode na 1000 m) treba obaviti poslije nicanja repe kada repa ima 2 prava lista dok su korovi u kotiledonskoj fenofazi ili u razvoju prvog para listova.Drugo i treće tretiranje treba obaviti u količini od 1-1,5 L/ha (100-2 150 mL u 15-25 L vode na 1000 m). Treće tretiranje obavlja se prema potrebi.

Upute za uporabu

OGRANIČENJA:

Ne smije se primjenjivati pri temperaturama višim od 21 C,

i nižim od 5 C jer djeluje depresivno na rast repe uz pojavu fitotoksičnosti.

Najviše se smije ukupno utrošiti 4 L preparata po ha.

Tretirati prije zatvaranja redova. Ne smiju se dodavatiherbicidna

ulja i okvašivači.

Izbjegavati primjenu kada je repa pod stresom izazvanim:

nedostatkom turgora, jačim oštećenjima lisne mase od bolesti,

štetnika, jačeg nedostatka borate ili oštećenja od drugog hebicida.

U primjeni nije opasan za gujavice i pčele. Razgrađuje se metodom

aktivnog mulja.

 

AVIOTRETIRANJE: Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

 

KARENCA: 91 dan za šećernu repu.

MJERE SIGURNOSTI: Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti,

spriječiti unošenje sredstva u ljudski organizam nošenjem zaštitne

odjeće i obuće (zaštitna kapa, naočale ili štitnik za lice,

protuprašinska filtarska polumaska, gumene ili plastične rukavice,

zaštitno odijelo ili gumena ili plastična pregača, radne čizme).

Potrebno je posebno štititi kožu i sluznice od kontakta s

koncentriranim sredstvom. Nakon završetka rada treba presvući

radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Kontejnere pažljivo

otvarati i oprati ruke neposredno nakon rukovanja.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG