BETANAL TANDEM SC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi 


Sastav

etofumesat, 190 g/L (17,75 % w/w)

fenmedifam, 200 g/L (18,49% w/w)
Formulacija koncentrat za suspeneziju (SC)
   

Kulture i primjene

Šećerna repa i stočna repa

 

BETANAL TANDEM SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. Primjenjuje se dvokratno u razdvojenoj (split) primjeni:

  • prvi puta u količini 1,5 L/ha;
  • drugi puta 7-10 dana nakon prve primjene u količini 1 L/ha.

Sredstvo primijeniti od stadija kotiledona do stadija razvijenih 8 listova kulture (BBCH 10-18).

Maksimalna dozvoljena količina sredstva je 2,5 L/ha godišnje.

Utrošak vode: 200-300 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u dvokratnoj (split-aplikaciji) u maksimalnoj ukupnoj količini do 2,5 L/ha.

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama


Upute za uporabu

Priprema sredstva za primjenu:

1.Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti!

3. Potrebnu količinu sredstva MAGIC TANDEM uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Ograničenja

Sredstvo MAGIC TANDEM smije se koristiti najviše jedanput godišnje u dvokratnoj (split) aplikaciji na istoj površini.

Ukupna količini sredstva ne smije prijeći 2,5 L/ha.

Zbog zaštite mikroorganizama u tlu ne primjenjivati sredstvo izravno na golo tlo.

Primjena iz zraka nije dopuštena.


Karenca: 90 dana za šećernu i stočnu repu.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne skladištiti na temperaturi većoj od 40 ºC. Sredstvo zaštiti od smrzavanja.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG