BETANAL EXPERT je selektivni kombinirani herbicid, kontaktnog i rezidualnog djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih uskolisnih korova u šećernoj repi i za male namjene u cikli. Betanali su neizostavni dio uspješne zaštite šečerne repe. Betanal Expert kvalitetom i sigurnošću originalnog proizvoda nastavlja tradiciju i stečeno povjerenje.
Sastav
Desmedifam (etil 3-fenil karbamoiloksifenil karbamat), 71 g/l Fenmedifam (metil 3-(3-metil karbaniloiloksi) karbanilat), 91 g/l, Etofumesat ((+)-2-etoksi-2,3-dihidro 3,3-dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat), 112 g/l
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Šećerna repa

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: - Trokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha (10 ml+10 ml+10 ml na 100 m²). Sredstvo se prvi puta primijenjuje kada šećerna repa ima razvijene 2 prava lista(BBCH 12) i kada se većina korova nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Ne tretirati sko se šećerna repa nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Razmaci između tretiranja iznose 5-10 dana. Treće tretiranje obaviti samo ako je potrebno.
- Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1,5 l/ha + 2 l/ha (15 ml + 20 ml na 100 m²). Prvi puta sredstvo se primijenjuje kada se većina korova i šećerna repa nalaze u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primijenjuje 7-14 dana nakon prvog tretiranja, a korovi se nalaze u stadiju razvoja 2 lista. Ako se zbog neujednačenog nicanja dio šećerne repe nalazi u stadiju razvoja kotiledona, sredstvo BETANAL EXPERT ne smije se koristiti u navedenim količinama, već najviše u količini 1 l/ha.
- Jednokratno u količini 3,5 l/ha (35 ml na 100 m²). Primijenjuje se kada se šećerna repa nalazi u stadiju razvoja 4 prava lista (BBCH 14), a korovi ne smiju prijeći stadij razvoja 4 prava lista. Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha.

Karenca: 91 dan
Max broj primjena: 1
 
       

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
       
Cikla

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: - Trokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha (10 ml + 10 ml + 10 ml na 100 m²). Sredstvo se prvi puta primjenjuje kada cikla ima razvijena 2 prava lista (BBCH 12) i kada se većina korova nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Razmaci između tretiranja iznose 5-10 dana.
- Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1,3 l/ha + 1,7 l/ha (13 ml + 17 ml na 100 m²). Prvi puta sredstvo se primjenjuje kada se većina korova i cikla nalaze u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje 5-10 dana nakon prvog tretiranja, a korovi se nalaze u stadiju razvoja 2 lista.
- Jednokratno u količini 3 l/ha (30 ml na 100 m²). Primjenjuje se kada se cikla nalazi u stadiju razvoja 4 prava lista (BBCH 14).

Karenca: 91 dan
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Način primjene: Prskanje prskalicama

Prije rada provjeriti da li je prskalica čista i ispravna, ako nije čista sve dijelove prskalice dobro oprati. Podesiti ju tako da protok bude jednoličan. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj ambalaže treba dobro protresti. Potrebnu količinu sredstva BETANAL EXPERT uliti u spremnik prskalice koji je do pola napunjen potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica. Dopuniti spremnik prskalice preostalom količinom potrebne vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Ograničenja
Sredstvo BETANAL EXPERT smije se koristiti najviše jedan put godišnje na istoj površini. Kod primjene u podijeljenoj (split) aplikaciji maksimalna količina ne smije prelaziti 3,5 l/ha. Ukoliko se šećerna repa nalazi u stadiju razvoja kotiledona smije se koristiti količina od najviše 1 l/ha. Sredstvo BETANAL EXPERT ne primjenjivati ako je temperatura zraka iznad 23 °C ili ako očekujemo niske noćne temperature, niže od 0 °C i/ili mraz. Pri vrućem i sunčanom vremenu prskati kasno popodne ili u sumrak.

BETANAL EXPERT se ne smije koristiti u stresnim uvjetima (napad štetnih organizama, nepovoljni vremenski uvjeti ili nepovoljni uvjeti za rast šećerne repe). S primjenom sredstva treba pričekati 1-3 dana, kako bi se biljka prilagodila novim uvjetima rasta. U tom slučaju primjenjuje se u kraćim vremenskim razmacima (4-7 dana) s manjim količinama (1 l/ha).

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalno zatvorenoj ambalaži, u tamnom, suhom i prozračnom prostoru, na temperaturi između 0 i 30 ºC, izvan dohvata djece i neupućenih osoba, odvojeno od namirnica, pića i hrane za životinje.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva BETANAL EXPERT moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo BETANAL EXPERT ne smije se primjenjivati u kraškim poljima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Strategija sprečavanja pojave rezistentnosti:

Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Mjere zaštite pri radu
Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili popratnom listu. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Postupak čišćenja uređaja za primjenu:

Ostatke škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik prskalice i isplahnuti cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG