EQUIP je herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Sastav
Foramsulfuron (22,5 g/l)
Formulacija Uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Kukuruz

Jednogodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje primjeniti u stadiju 3-5 listova za divlji sirak iz sjemena (Sorghum halapense). U stadiju 1-3 lista: svračica (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), divlja prosa (Panicum spp.), ljuljevi (Lolium), jednogodišnja vlasnjača (Poa anua), mišji repak (Alopecurus myosuroides).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Višegodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova. Najbolje djeluje na divlji sirak iz rizoma (Sorghum halapense) i piriku (Agropyron repens) do visine 10-20 cm.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jednogodišnji širokolisni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje upotrijebiti do faze 2 lista: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), lobode (Chenopodium spp.), mišjakinja (Stellaria media), obična konica (Galingoga parviflora), crna pomoćnica (Solanum nugrum).Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo EQUIP potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

* Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlji proso (Panicum spp.).

Upute za uporabu

Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova.

Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlja prosa (Panicum spp.).

Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo EQUIP potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Utrošak vode: 200 — 300 1/ha

Način primjene: prskanje prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

  1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
  2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
  3. Potrebnu količinu sredstva EQUIP uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
  4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje, Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način ono nije fitotoksično za kulturu u kojoj je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva EQUIP sprljecltl zanošenje škropiva na susjedne kulture (posebno širokolisne usjeve kao što su repa, lucerna, djetelina, povrće, suncokret, uljana repica).

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG