Equip je vrhunski selektivni herbicid iz skupine sulfonil urea za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu. Potpuno je siguran za kukuruz jer sadržava zaštitnu tvar. Ekološki je jako prihvatljiv. Njegova primjena ne utječe na sijanje bilo koje kulture u polodoredu, ako sijemo ili sadimo barem 100 dana nakon prskanja Equipom. Kiša ga ne može isprati s korova već nakon dva sata poslije tretiranja.
Sastav
Foramsulfuron (22,5 g/l)
Formulacija Tekuća uljna koncentrirana suspenzija (OD)
Pakiranja 1 L; 5 L
   

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Bocu sa Equip-om DOBRO PROTRESTI PRIJE UPORABE! Potrebnu količinu Equip-a otopite u posudi s vodom (cca. 10 L), prije ulijevanja u spremnik prskalice. Dobivenu jednoličnu suspenziju ulijevajte u spremnik prskalice do pola napunjen vodom i u kojem je uključena mješalica. Dopunite spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastavite miješati u toku prskanja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljenu suspenziju utrošite istoga dana.

Prskati treba po mirnom vremenu, kada nema vjetra, kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na obližnje usjeve.

Ograničenja
Sredstvo EQUIP smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo EQUIP ne smije se koristiti u proizvodnji “in-breed” linija, hibridu Lorenzo, kukuruzu šećercu i kukuruzu kokičaru. Sredstvo EQUIP ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, stagniranje vode, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). Sredstvo EQUIP ne smije se primjenjivati ukoliko su se za vrijeme sjetve koristili organofosforni insekticidi. U slučaju folijarne primjene organofosfornih insekticida, između primjena insekticida i sredstva EQUIP mora proći razmak od najmanje tjedan dana. Sredstvo EQUIP ne primjenjivati pri temperaturama višim od 25°C i nižim od 10°C, posebno pri hladnom i kišovitom vremenu kada je oslabljena kutikula. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Plodored
U slučaju preoravanja kukurz se može sijati nakon 7 dana. Nakon 3 mjeseca od primjene mogu se sijati suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, grah, grašak, soja, lucerna, djetelina, sećerna repa i saditi krumpir. Svi ostali usjevi smiju se sijati nakon 10 mjeseci. Nakon izazite suše usporava se razgradanja pa se iste godine ne preporučuje sijati lucernu, grašak, repu, grah i soju.

Miješanje
Equip (2 L/ha) + (bentazon + dikamba) (pola doze): suzbija sve uskolisne i većinu širokolisnih korova.

Equip (2 L/ha) + dikamba (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova, pa i dvornike i kiselice.

Equip (2 L/ha) + 2,4-D (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova.

Kukuruz ne smije imati više od 4 lista.

Pri jakoj zakorovljenosti s pirikom povećamo dozu Equipa na 2,5 L/ha. Ako prevladava proso, potrebno je razdvojiti primijenjenu dozu (split aplikacija). Stariji listovi prosa imaju dlačice koje sprječavaju direktan spoj škropiva s listom.

Nema potrebe za dodavanje okvašivača, jer ga već sadržava. Sadržava i zaštitnu tvar, što omogućava kukuruzu nesmetani rast. Od svih derivata sulfonil ureje, Equip najmanje zaustavlja rast kukuruza.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima. Spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Kulture i primjene

Kukuruz

Jednogodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje primjeniti u stadiju 3-5 listova za divlji sirak iz sjemena (Sorghum halapense). U stadiju 1-3 lista: svračica (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), divlja prosa (Panicum spp.), ljuljevi (Lolium), jednogodišnja vlasnjača (Poa anua), mišji repak (Alopecurus myosuroides).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Višegodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova. Najbolje djeluje na divlji sirak iz rizoma (Sorghum halapense) i piriku (Agropyron repens) do visine 10-20 cm.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jednogodišnji širokolisni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje upotrijebiti do faze 2 lista: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), lobode (Chenopodium spp.), mišjakinja (Stellaria media), obična konica (Galingoga parviflora), crna pomoćnica (Solanum nugrum).Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo EQUIP potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

* Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlji proso (Panicum spp.).

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG