Plateen WG 41,5 je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krumpiru. Sadržava dvije aktivne tvari, flufenacet i metribuzin, koje se idealno dopunjuju u svom spektru djelovanja. Njegove su prednosti: široki spektar s dugotrajnim rezidualnim djelovanjem, nova mogućnost suzbijanja u antirezistentnoj strategiji, bez ograničenja u plodoredu odn. na vodozaštitnim područjima, te jednostavna uporaba bez miješanja i u malim dozama.
Sastav
Flufenacet (24 %), Metribuzin (17,5 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 1 kg
   

Kulture i primjene

Krumpir

Jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji širokolisni korovi

Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 - 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis).
U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora).
U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Karenca: 56 dana
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu

Potrebnu količinu Plateen –a WG 41,5 otopite u posudi s vodom (cca. 10 L), prije ulijevanja u spremnik prskalice. Dobivenu jednoličnu suspenziju ulijevajte u spremnik prskalice do pola napunjen vodom i u kojem je uključena mješalica. Dopunite spremnik preostalom količinom vode zu stalno miješanje. Nastavite miješati u toku prskanja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljenu suspenziju utrošite istog dana. Prskati treba po mirnom vremenu, kada nema vjetra, kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na obližnje usjeve.

Ograničenja
Sredstvo se samo jednom godišnje smije koristiti na istoj površini.

Plodored
U plodosmjeni mogu se sijati sljedeće kulture: nakon 8 mjeseci grašak, leća i lisnato povrće. Nakon 18 mjeseci  luk, šećerna repa i korjenaste kulture a nakon 12 mjeseci ostale kulture

Miješanje
Može se miješati s uobičajenim herbicidima.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u orginalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0o do 30 oC, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje vode i na površinama sa ekscesivnom erozijom. Kod primjene spriječiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG