SENCOR SC 600 je herbicid širokog spektra djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u krumpiru, soji, rajčici i šparogama.
Sastav
Metribuzin, 600 g/l (52,17 %w/w)
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Pakiranja 1 L;
   

Kulture i primjene

Krumpir
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Primjenjuje se prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 0,9 l/ha ili nakon nicanja krumpira (post-em), kada je duljina izdanaka u prosjeku 5-10 cm, u količini 0,55 l/ha. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha. Dozvoljena je primjena sredstva na tlima u kojima je udio organskih tvari veći od 1%.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 
   
Rajčica
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
U rajčici iz sjemena sredstvo se primjenjuje u količini 0,55 l/ha u stadiju od 5-6 listova usjeva. U rajčici iz presadnica sredstvo se može primjenjivati prije sadnje ili poslije sadnje, nakon što se biljka dobro ukorijeni, u količini 0,55 l/ha. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 
   
Soja
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,55 l/ha. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha. Dozvoljena je primjena sredstva na tlima u kojima je udio organskih tvari veći od 1,5%.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 
   
Šparoga
 Jednogodišnji širokolisni korovi 
Primjenjuje se u količini od 0,9 l/ha u etabliranom usjevu, u rano proljeće nakon zagrtanja, dok su izboji još ispod površine tla, ili nakon sjetve na površini bez biljaka. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 
   
Mrkva
 Jednogodišnji širokolisni korovi
Jednokratna primjena u stadiju razvoja od 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini 0,35 l/ha uz utrošak vode 250- 300L/ha Dvokratna primjena u podijeljenoj (split) aplikaciji. Prvi puta primijeniti u stadiju razvoja 1-2 prava lista kulture (BBCH 11-12) u količini 0,08-0,12 L/ha, a drugi u stadiju razvoja 4-6 listova kulture (BBCH 14-16 u količini 0,12 – 0,20 l/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,35 L/ha.
Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu pesticida tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva SENCOR SC 600 uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Ograničenja / Plodored
Sredstvo se ne smije upotrebljavati nakon nicanja na ranim sortama krumpira: Jaerla, SV 77/40 i 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran, Wineta, Labella, White Lady, Shepody, Fambo i Laura. Pri uporabi sredstva na novim sortama krumpira savjetovati se sa zastupnikom ili proizvođačem. Budući da je sortna lista podložna promjenama, o osjetljivosti na herbicide u svakom slučaju zatražite obavijest i od vlasnika sorte.

Prilikom primjene sredstva SENCOR SC 600 spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od smrzavanja.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva SENCOR SC 600 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo SENCOR SC 600 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj površini, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG