BISCAYA je sistemični insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na krumpiru i nekim ratarskim kulturama. Djeluje na sve proljetne štetnike u uljanoj repici, te ima produženo djelovanje na koje sunce i kiša nemaju negativan učinak.
Sastav
Tiakloprid (240 g/l) )
Formulacija Uljna disperzija (OD)
Pakiranja 1 L
   

Kulture i primjene

Uljana repica

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)
Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do prije cvatnje (BBCH do 59).

Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 2

Krumpir

Krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-500 l/ha (20-50 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69). Najviše dvije primjene u razmaku 10-14 dana tijekom jedne vegetacije.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

Pšenica

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Ječam

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1


Raž

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Pšenoraž

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Zob

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1


Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
1. U čisti spremnik ispravnog uređaja za primjenu uliti pola potrebne količine vode. Podesiti uređaj da protok bude jednoličan.

2. Uključiti miješalicu.

3. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

4. Potrebnu količinu sredstva dodati u spremnik uređaja za primjenu.

5. Ispražnjenu ambalažu potrebno je tri puta isprati vodom i vodu od ispiranja također dodati u spremnik uređaja za primjenu.

6. Dopuniti spremnik uređaja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Postupak čišćenja uređaja za primjenu:

Ostatak škropiva treba razrijediti vodom najmanje u omjeru 1:10 uz rad miješalice i kroz mlaznice (dize) nanijeti na tretiranu površinu. Otprilike 10 - 20 % zapremine spremnika uređaja za primjenu treba napuniti vodom uz pranje unutarnjih površina spremnika uređaja za primjenu. Na najmanje 15 minuta uključiti miješalicu. Zatim tu tekućinu uz rad miješalice kroz mlaznice (dize) isprazniti na tretiranu površinu. Ukloniti sve vidljive naslage. Dobro isprati spremnik uređaja za primjenu čistom vodom. Skinuti i očistiti mlaznice (dize) i filtre čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje. Ostaci vode od pranja ne smiju se preko dvorišnih slivnika ispustiti u kanalizaciju i vode.

Ograničenja
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Sredstvo BISCAYA ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje uljane repice. Sredstvo je štetno za populacije vrsta Coccinella septempunctata (sedmotočkasta bubamara), Chrysoperla carnea (zlatooka) i Aphidius rhopalosiphi (osa najeznica).

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti viša od 30o C. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva BISCAYA moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo BISCAYA ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Iznimno se mogu tretirati nagnute površine, ako između tretirane površine i vode postoji rubni dio koji je obrastao zatvorenim biljnim pokrivačem širine najmanje 10 metara. Njegova zaštitna funkcija ne smije se ugroziti upotrebom radnog pribora. Rubni dio

nije potreban, ako postoje dovoljni prihvatni sustavi za odstranjenu vodu odnosno odstranjeno tlo, koji ne utječu u površinsku vodu, odnosno koji nisu povezani s kanalizacijom.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 5 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Opće preporuke: Ponovljena i isključiva primjena sredstva BISCAYA može uzrokovati razvoj rezistentnih populacija insekata u određenim kulturama. Neophodno je važno u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva BISCAYA primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti štetnika na području njegove primjene. Sredstvo BISCAYA potrebno je uključiti u program integrirane zaštite bilja koji uključuje kulturalne i biološke mjere zaštite u skladu s navedenom Strategijom sprječavanja pojave rezistentnosti. Za detaljnije informacije kontaktirati stručnjake savjetodavne službe, vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

U cilju odgode pojave ili razvoja rezistentnosti štetnika na sredstvo BISCAYA preporučuju se slijedeće mjere, osim ako na etiketi i/ili u popratnom listu nije drugačije propisano za određeni usjev/štetnik:

■ Primijeniti sredstvo BISCAYA na način da se izbjegne izloženost narednih generacija određenog štetnika djelovanju aktivne tvari istog mehanizma djelovanja.

■ Sredstvo BISCAYA izmjenjivati s učinkovitim insekticidima drugačijeg mehanizma djelovanja.

■ Ukupna izloženost kulture djelovanju sredstva BISCAYA ne bi smjela prijeći 50 % ukupnog vremena trajanja vegetacije.

■ Sredstvo BISCAYA primijeniti u preporučenim količinama kod individualne primjene ili u kombinaciji s drugim sredstvima.

■ Sredstvo BISCAYA primijeniti kada se štetnik nalazi u najosjetljivijem stadiju razvoja.

■ Pratiti brojnost štetnika sa ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti štetnika. U tom slučaju sredstvo BICAYA ili neko drugo sredstvo sličnog mehanizma djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti, odmah kontaktirati stručnjake savjetodavne službe ili vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika. Dodatne informacije o rezistentnosti štetnika mogu se naći na internetskoj stranici http://www.irac-online.org

Mjere zaštite pri radu
Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG