Confidor® SL 200 nije samo sredstvo za suzbijanje štetočina, nego i u biljkama povećava otpornost na sve nežive (abiotske) faktore stresa kao što su suša, visoke temperature, ozon, svjetlo i ostali. Učinak sredstva Confidor® SL 200 na fiziološke procese u biljci pokazuje se u obliku poboljšanja fotosintetskih procesa i učinkovitijeg iskorištavanja energije u stresnim uvjetima. Biljke, tretirane Confidor®-om su snažnije, otpornije i kvalitetnije.
Sastav
Imidakloprid (200 g/L)
Formulacija Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranja 5 ml; 50 ml; 100 ml; 1 L
   

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Propisana i odmjerena količina preparata ulije se direktno u spremnik (rezervoar) prskalice u kojem je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje. Prska se traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja
Sredstvo CONFIDOR SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Kulture koje su tretirane sredstvom CONFIDOR SL 200 trebaju ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.
Sredstvo CONFIDOR SL 200 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Na površinama na kojima je je primijenjeno sredstvo se u istoj godini ne smije uzgajati lisnato povrće.
Primjena iz zraka nije dopuštena.

Miješanje
Može se miješati s uobičajenim insekticidima.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 40 °C.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m i 50 m kod primjene u voćnjacima. Ostaci škropiva ne smiju se ispuštati u odvodne kanale.

Kulture i primjene

na rajčici (u zaštićenom prostoru)

odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum)

u koncentraciji 0,075 % (75 ml/100 l vode);

duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci)

u koncentraciji 0,075 % (75 ml/100 l vode);

CONFIDOR SL 200 može se koristiti na rajčici (u zaštićenom prostoru-trajni staklenik) samo jednom godišnje.


na krastavcima (u zaštićenom prostoru)

duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci)

u koncentraciji od 0,075% (75 ml sredstva u 100 l vode ili 7,5 ml sredstva u 10 l vode).

CONFIDOR SL 200 može se koristiti na krastavcima (u zaštićenom prostoru- trajni staklenik) samo jednom godišnje.

na sobnom bilju i rezanom cvijeću
(u zaštićenom prostoru)

lisne uši ljiljana (Aphididae)

u koncentraciji od 0,10% (100 ml/100 l vode);

duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci)

u koncentraciji od 0,10% (10 ml u 10 l vode);

zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)

na gardeniji, u koncentraciji 0,05-0,10% (50-100 ml/100 l vode);

odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum)

na gerberima u koncentraciji 0,15-0,2% (150-200 ml/100 l vode) i na buvardiji u koncentraciji od 0,10% (100 ml/100 l vode).

CONFIDOR SL 200 može se koristiti na sobnom bilju i rezanom cvijeću (u zaštićenom prostoru- trajni staklenik) samo jednom godišnje.


Ograničenja

Sredstvo CONFIDOR SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Kulture koje su tretirane sredstvom CONFIDOR SL 200 trebaju ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.
Sredstvo CONFIDOR SL 200 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Na površinama na kojima je je primijenjeno sredstvo se u istoj godini ne smije uzgajati lisnato povrće.
Primjena iz zraka nije dopuštena.

Karenca

7 dana za rajčicu; 3 dana za krastavce. Nije primjenjiva za sobno bilje i rezano cvijeće.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG