Decis® 2,5 EC je isproban i cjenovno privlačan insekticid. Odlično suzbija štetočine na voćkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.
Sastav
Deltametrin (25 g/L)
Formulacija Tekući koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranja 50 ml; 200 ml; 1 L
   

Kulture i primjene

Jabuka
 Jabučna zelena uš (Aphis pomi) 
 Jabučna osa pilatka (Hoplocampa testudinea) 
 Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) 
 Moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella) 
Primijeniti u koncentraciji 0,03 % i 0,05 % i to prije kovrčanja listova.
 Jabučni savijač (Carpocapsa pomonella) 
Primijeniti u koncentraciji 0,02 % i 0,03 %.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 Savijač kožice ploda (Capua reticulana) 
 Savijač kožice ploda (Pandemis cerasana) 
 Savijač kožice ploda (Pandemis heparana) 
 Savijač kožice ploda (Archips podana) 
 Ružin savijač (Archips rosana) 
 Jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum) 
 Mušica šiškarica lišca jabuke (Dasyneura mali) 
 Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) 
Primijeniti količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Primijeniti sredstvo kod pojave štetnika. Primjeniti u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Vinova loza
 Pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana) 
 Žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella) 
Primijeniti u koncentraciji 0,03 % i 0,04 %.
Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2
  Američki cvrčak (Scaphoideus titanus)  
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) uz uporabu 1000 l vode po ha. Preporuča se tretiranje nakon cvatnje vinove loze do fenološke faze kada bobice dosegnu veličinu graška (BBCH 71 do 75). Kasnija primjena nije dozvoljena zbog rizika za neciljane organizme. U rasadnicima vinove loze i matičnim vinogradima dozvoljene su dvije aplikacije u jednoj sezoni rasta. Termine tretiranja potrebno je prilagoditi tehnološkim uputama za suzbijanje američkog cvrčka.
Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2
 
   

Krumpir
 Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 
Primijeniti u dozi od 0,3 l/ha samo na površinama u onim područjima Hrvatske gdje nije još prisutna otpornost zlatice na sintetske priretroide.
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Mljecikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Krumpirov moljac (Phthorimaea operculella) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Tretirati kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Uljana repica
 Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta atra) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta undulata) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta nigripes) 
 Repičin crvenoglavi buhac (Psylliodes chrysocephala) 
 Kupusni bijelac (Pieris brassicae) 
 Mali kupusar (Pieris rapae) 
 Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) 
Primijeniti u količini 0,3 l/ha kod pojave štetnika u ranoj fazi napada. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 45 dana
Max broj primjena: 4
 
   

Strne žitarice
 Crveni žitni balac (Oulema melanopus) 
 Lisna uš (Aphididae) 
Primijeniti u količini 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml na 10 l vode na 100 m²) uz upotrebu 300-400 l vode na ha.
Karenca: 35 dana
 
   

Kruška
 Jabučna zelena uš (Aphis pomi) 
 Jabučni savijač (Carpocapsa pomonella) 
 Savijač kožice ploda (Capua reticulana) 
 Savijač kožice ploda (Pandemis cerasana) 
 Savijač kožice ploda (Pandemis heparana) 
 Savijač kožice ploda (Archips podana) 
 Ružin savijač (Archips rosana) 
 Kruškina osica (Hoplocampa brevis) 
 Mušica šiškarica lišca kruške (Dasyneura pyri) 
 Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) 
 Obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)) 
Primijeniti u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Za suzbijanje lisnih uši sredstvo primijeniti prije cvatnje. Za suzbijanje obične kruškine buhe primijeniti kod opadanja listova. Za ostale navedene štetnike primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Breskva
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Lisna uš (Hyalopterus amygdali) 
 Breskvin savijač (Cydia molesta) 
 Breskvin moljac (Anarsia lineatella) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips (Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Za suzbijanje lisnih uši i tripsa sredstvo primijeniti kod pojave štetnika, u fazi pred cvatnju (ružičasti pupovi). Primijeniti u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Marelica
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Lisna uš (Hyalopterus amygdali) 
 Breskvin savijač (Cydia molesta) 
 Breskvin moljac (Anarsia lineatella) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips (Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Za suzbijanje lisnih uši i tripsa sredstvo primijeniti kod pojave štetnika, u fazi pred cvatnju (ružičasti pupovi). Primijeniti u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Šljiva
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Lisna uš (Hyalopterus amygdali) 
 Crna osa šljivarica (Hoplocampa minuta) 
 Žuta osa šljivarica (Hoplocampa flava) 
 Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) 
Primijeniti u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Sredstvo primjeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana. Kod tretiranja u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Trešnja
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Lisna uš (Hyalopterus amygdali) 
Primijeniti u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Sredstvo primjeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana. Kod tretiranja u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Agrumi
 Crna uš agruma Toxoptera aurantii) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) 
Primijeniti u količini 0,4-0,5 l/ha (35-40 ml/hl). Može se tretirati najviše jedan puta kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada.
Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 1
 
   

Kivi
 Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Dudova štitasta uš (Diaspis pentagona) 
 Maslinov medić (Saissetia oleae) 
Primijeniti u količini 0,4-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Maslina
 Maslinov moljac (Prays oleae) 
 Maslinina muha (Bactrocera oleae) 
Primijeniti u količini 0,4-0,7 l/ha (40-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Jagoda (na otvorenom prostoru)
 Lisna uš (Sitobion fragariae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Jagodina lisna uš (Chaetosiphon fragaefolii) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Jagoda (u zaštičenom prostoru)
 Lisna uš (Sitobion fragariae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Jagodina lisna uš (Chaetosiphon fragaefolii) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u koncentraciji 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Kukuruz
 Zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae) 
 Kukuruzna lisna uš (Rhopalosiphum maidis) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Usjevna sovica (Agrotis segetum) 
 Sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha. Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Kukuruz šecerac
 Zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae) 
 Kukuruzna lisna uš (Rhopalosiphum maidis) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Usjevna sovica (Agrotis segetum) 
 Sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha. Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Sirak
 Zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae) 
 Kukuruzna lisna uš (Rhopalosiphum maidis) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Usjevna sovica (Agrotis segetum) 
 Sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha. Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Šecerna repa
 Crna repina (bobova) uš (Aphis fabae) 
 Repin buhac (Chaetocnema tibialis) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Usjevna sovica (Agrotis segetum) 
 Sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) 
 Atomarija (Atomaria linearis) 
 Repina muha (Pegomyia betae) 
 Štitasti kornjaš (Cassida vittata) 
 Blitivina pipa (Lixus juncii) 
 Pipa (Conorrhynchus mendicus) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha. Primjeniti u ranoj fazi napada.
Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 1
 
   

Krmna repa
 Crna repina (bobova) uš (Aphis fabae) 
 Repin buhac (Chaetocnema tibialis) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Usjevna sovica (Agrotis segetum) 
 Sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) 
 Atomarija (Atomaria linearis) 
 Repina muha (Pegomyia betae) 
 Štitasti kornjaš (Cassida vittata) 
 Blitivina pipa (Lixus juncii) 
 Pipa (Conorrhynchus mendicus) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha. Primjeniti u ranoj fazi napada.
Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 1
 
   

Lucerna
 Crna uš leguminoza (Aphis craccivora) 
 Rovčica (cvjetožder) (Apion pisi) 
 Lucernina lisna pipa (Hypera variabilis) 
 Talijanski skakavac (Calliptamus italicus) 
 Marokanski skakavac (Dociostaurus maroccanus) 
Primijeniti u količini 0,25 l/ha kod pojave štetnika. Prema potrebi ponoviti tretiranje.
Karenca: 14 dana
 
   

Djetelina
 Crna uš leguminoza (Aphis craccivora) 
 Rovčica (cvjetožder) (Apion pisi) 
 Lucernina lisna pipa (Hypera variabilis) 
 Talijanski skakavac (Calliptamus italicus) 
 Marokanski skakavac (Dociostaurus maroccanus) 
Primijeniti u količini 0,25 l/ha kod pojave štetnika. Prema potrebi ponoviti tretiranje.
Karenca: 14 dana
 
   

Krmno bilje
 Crna uš leguminoza (Aphis craccivora) 
 Rovčica (cvjetožder) (Apion pisi) 
 Lucernina lisna pipa (Hypera variabilis) 
 Talijanski skakavac (Calliptamus italicus) 
 Marokanski skakavac (Dociostaurus maroccanus) 
Primijeniti u količini 0,25 l/ha kod pojave štetnika. Prema potrebi ponoviti tretiranje.
Karenca: 14 dana
 
   

Rajčica (na otvorenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Paprika (na otvorenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Patlidžan (na otvorenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4
 
   

Paprika (u zaštićenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4
 
   

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Sovica gama (Plusia gamma) 
 Stjenica (Nezara viridula) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4
 
   

Krastavac (na otvorenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Krastavac za preradu (kornišon)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Tikvice (na otvorenom prostoru)
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Krastavac (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Tikvice (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Dinja (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Lubenica (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Tikva (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Dinja (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (60-70 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Lubenica (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (60-70 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Tikva (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha (60-70 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primijeniti u razmacima od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Grah
 Crna repina (bobova) uš Aphis fabae) 
 Graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod prve pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Grah mahunar
 Crna repina (bobova) uš Aphis fabae) 
 Graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod prve pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Bob
 Crna repina (bobova) uš Aphis fabae) 
 Graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod prve pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Špinat
 Crna repina (bobova) uš Aphis fabae) 
 Repin štitasti kornjaš (Cassida nobilis) 
Primijeniti u količini 0,35 l/ha (35-55 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primjeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Grašak
 Crna repina (bobova) uš Aphis fabae) 
 Graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum) 
 Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) 
 Prugasta pipa mahunarka (Sitona lineatus) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod prve pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Articoka
 Šljivina velika uš (Brachycaudus cardui) 
 Šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi) 
 Sovica artičoke (Gortyna xanthenes = syn. Hydroecia xanthenes) 
 Moljac (Tebenna bjerkandrella = syn. Choreutis bjerkandrella) 
 Sovica (Agrochola lychnidis) 
 Spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis) 
 Karadrina (Spodoptera exigua) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Zelena salata (na otvorenom prostoru)
 Salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri) 
 Spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis) 
 Karadrina (Spodoptera exigua) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Repičina osa listarica (Athalia colibri) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 7 dana.
Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Zelena salata (u zaštićenom prostoru)
 Salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri) 
 Spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis) 
 Karadrina (Spodoptera exigua) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Repičina osa listarica (Athalia colibri) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Primjeniti u razmaku od 7 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Kupusnjace
 Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella) 
 Kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Mali kupusar (Pieris rapae) 
 Kupusni bijelac (Pieris brassicae) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta atra) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta nigripes) 
 Kupusni moljac (Plutella xylostella) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips (Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primjeniti najviše 2 puta u razmaku od 7 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2
 
   

Luk
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Lukova zlatica (Lilioceris merdigera) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Poriluk
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Lukova zlatica (Lilioceris merdigera) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Cešnjak
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Lukova zlatica (Lilioceris merdigera) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Luk kozjak
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Lukova zlatica (Lilioceris merdigera) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Vlasac
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Lukova zlatica (Lilioceris merdigera) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Šparoga
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
 Šparogina zlatica (Crioceris asparagi) 
 Lisna uš (Brachycorynella asparagi) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Sredstvo se smije primjeniti kod mladih šparoga koje nisu u rodu, a kod šparoga u rodu smije se primjeniti nakon berbe tj. Od sredine lipnja do sredine rujna. Može se primjeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana. Ne tretirati jestive izdanke šparoga.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2
 
   

Duhan
 Zelena breskvina uš (Myzus persicae) 
 Sovice pozemljuše (Agrotis spp.) 
Primijeniti u količini 0,3 – 0,5 l/ha (3 – 5 ml na 10 l vode na 100 m²) uz uporabu 400 l vode po ha.
Karenca: Nije primjenjivo
 
   

Mrkva
 Mrkvina lisna uš (Cavariella aegopodii) 
 Lisna uš (Dysaphis crataegi) 
 Lisna uš (Dysaphis apiifolia) 
 Muha lisni miner (Phytomyza atricornis) 
 Graškov lisni miner (Liriomyza huidobrensis) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta atra) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta nigripes) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta undulata) 
 Lisna uš (Dysaphis foeniculus) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Rotkvica
 Mrkvina lisna uš (Cavariella aegopodii) 
 Lisna uš (Dysaphis crataegi) 
 Lisna uš (Dysaphis apiifolia) 
 Muha lisni miner (Phytomyza atricornis) 
 Graškov lisni miner (Liriomyza huidobrensis) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta atra) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta nigripes) 
 Kupusni buhac (Phyllotreta undulata) 
 Lisna uš (Dysaphis foeniculus) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3
 
   

Cvijece (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Ružina osica (Arge pagana syn. Arge rosae) 
 Osa listarica (Ardis sulcata) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Cvijece (u zaštićenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (30 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Rasadnik ukrasnog bilja (u zaštićenom prostoru)
 Muha lisni miner (Liriomyza trifolii)  
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Trips Thrips major (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Rasadnik ukrasnog bilja (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Ružina osica (Arge pagana syn. Arge rosae) 
 Osa listarica (Ardis sulcata) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Ukrasno bilje (na otvorenom prostoru)
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Ružina osica (Arge pagana syn. Arge rosae) 
 Osa listarica (Ardis sulcata) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)
 Muha lisni miner (Liriomyza trifolii)  
 Pamukova lisna uš (Aphis gossypii) 
 Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae) 
 Ahatna sovica (Phlogophora meticulosa) 
 Kupusna sovica (Mamestra brassicae) 
 Medeci cvrčak (Metcalfa pruinosa) 
 Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) 
 Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) 
 Trips (Thrips major) 
 Breskvin trips Thrips meridionalis) 
 Duhanov trips (Thrips tabaci) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primjeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 3
 
   

Topola(mladi nasadi)
 Mali topolin staklokrilac (Paranthrene tabaniformis) 
 Staklokrilac (Synanthedon vespiformis) 
 Velika topolina strizibuba (Saperda carcharias) 
 Mala topolina strizibuba (Saperda populnea) 
 Crvena topolina zlatica (Melasoma populi) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-75 ml/hl). Može se primjeniti samo jednom kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada. Na stablima primjena je u količini 0,4 l/ha (80 ml/hl).
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1
 
   

Šumsko raslinje u rasadnicima (mladi nasadi)
 Mali topolin staklokrilac (Paranthrene tabaniformis) 
 Staklokrilac (Synanthedon vespiformis) 
 Velika topolina strizibuba (Saperda carcharias) 
 Mala topolina strizibuba (Saperda populnea) 
 Crvena topolina zlatica (Melasoma populi) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (50-75 ml/hl). Može se primjeniti samo jednom kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada. Na stablima primjena je u količini 0,4 l/ha (80 ml/hl).
Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1
 
   

Ukrasni travnjaci
 Crna uš leguminoza (Aphis craccivora) 
 Rovčica (cvjetožder) (Apion pisi) 
 Lucernina lisna pipa (Hypera variabilis) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (75-80 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Ponoviti primjenu prema potrebi.
Karenca: Nije primjenjivo
 
   

Golf teren
 Crna uš leguminoza (Aphis craccivora) 
 Rovčica (cvjetožder) (Apion pisi) 
 Lucernina lisna pipa (Hypera variabilis) 
Primijeniti u količini 0,3-0,5 l/ha (75-80 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Ponoviti primjenu prema potrebi.
Karenca: Nije primjenjivo

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Prije otvaranja ambalaže preparat dobro promućkati. Odmjerenu količinu sredstva razrijediti sa malo vode u posebnoj posudi, a zatim uliti u određenu količinu vode uz stalno miješanje.

Ograničenja
Smije se primjeniti najviše dva puta godišnje na iszoj površini ili nasadu. Primjena iz zrakoplova dopuštena je uz uvijet da se provodi na udaljenosti najmanje 500 m od naselja i gospodarskih zgrada i 300 m od vodotokova, mora i jezera, uz utrošak vode od najmanje 50 i7HA. UlV primjena nije dozvoljena. 

Miješanje
Ne preporuča se miješati Decis® 2,5 EC s lužnatim formulacijama! Ne smije se miješati s herbicidima na bazi metribuzina.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Sredstvo se ne smije primjenjivati u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG