PROTEUS 110 OD je kontaktno-sistemični insekticid koji ima kontaktno i želučano djelovanje. Mješavina je dviju poznatih djelatnih tvari – tiakloprida i deltametrina, poznatih iz insekticida Calypso i Decis. Za deltametrin je poznato da ima vrlo snažan početni učinak, koji slabi s vremenom. Tiakloprid djeluje obrnuto. Na početku malo slabije, ali je zato značajan njegov dugotrajni učinak.
Sastav
tiakloprid (100 g/L), deltametrin (10 g/L)
Formulacija Uljna disperzija (OD) )
Pakiranja 1 L
   

Kulture i primjene

Pšenica

Žitni balac (Oulema sp.)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha u vrijeme izlaska ličinki iz jaja (kada izađe 2/3 ličinki).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2


Ječam

Žitni balac (Oulema sp.)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha u vrijeme izlaska ličinki iz jaja (kada izađe 2/3 ličinki).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2


Zob

Žitni balac (Oulema sp.)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha u vrijeme izlaska ličinki iz jaja (kada izađe 2/3 ličinki).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2Raž

Žitni balac (Oulema sp.)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha u vrijeme izlaska ličinki iz jaja (kada izađe 2/3 ličinki).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2


Pšenoraž

Žitni balac (Oulema sp.)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha u vrijeme izlaska ličinki iz jaja (kada izađe 2/3 ličinki).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2

Uljana repica

Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)
Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha. Suzbijanje velike i male repičine pipe (Ceutorhynchus napi; Ceutorhynchus quadridens) je potrebno obaviti na početku napada

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2


Suncokret

Šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha. Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada, sve do stvaranja cvjetnih glavica.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2

Šečerna repa

Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha. Suzbijanje obaviti na početku pojave.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2


Krumpir

Krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha. Suzbijanje krumpirove zlatice potrebno je obaviti u stadiju ličinki.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu

Propisana i odmjerena količina preparata izmiješa se najprije u malo vode te potom ulije u spremnik (rezervoar) prskalice u koji je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje. Prska se traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja
Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše 2 puta godišnje.

Plodored: Nakon primjene sredstva PROTEUS 110 OD mogu se saditi sve kulture u plodoredu.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala, niti eksplozivnih materijala.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, bunara, jezera, vodotokova i mora radom na udaljenosti najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG