Gaucho FS 600 rot je pripravak s najsigurnijim djelovanjem protiv žičnjaka. Biljku štiti od podzemnih i nadzemnih štetnika. Izuzetno se dobro raspoređuje po biljci te je štiti u osjetljivim razvojnim fazama.
Sastav
Imidakloprid (600 g/L)
Formulacija Tekuća koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)
   

Kulture i primjene

Krumpir

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Majski hrušt (Melolontha melolontha)
Lisna uš (Aphididae)

Primijeniti u količini 20 – 40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80 – 300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Ukupni utrošak aktivne tvari imidakloprida tretiranjem gomolja kao i prskanjem u brazde neposredno pred sadnju ne smije prijeći 350 g aktivne tvari po hektaru. Da se osiguraju ostaci ispod MDK, tj. ako se troši više od 1400 kg sjemenskih gomolja najvišu dozu treba sniziti na 30 ml/100 kg. Ovaj način primjene ne dozvoljava dodatnu folijarnu zaštitu sa Confidorom jer povisuje ostatke iznad MDK. Nakon ranog krumpira u plodoredu se ne smiju uzgajati salata, špinat i matovilac.

Žičnjak (Elateridae)
Sovica pozemljuša (Agrotis spp.)

Primijeniti u količini 40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 l/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 l/ha uz utrošak 300 l/ha vode. Ukupni utrošak aktivne tvari imidakloprida tretiranjem gomolja kao i prskanjem u brazde neposredno pred sadnju ne smije prijeći 350 g aktivne tvari po hektaru. Da se osiguraju ostaci ispod MDK, tj. ako se troši više od 1400 kg sjemenskih gomolja najvišu dozu treba sniziti na 30 ml/100 kg. Ovaj način primjene ne dozvoljava dodatnu folijarnu zaštitu sa Confidorom jer povisuje ostatke iznad MDK. Nakon ranog krumpira u plodoredu se ne smiju uzgajati salata, špinat i matovilac.

Karenca: 42 dana
 

Ozima žitarica

Lisna uš (Aphididae)

Primijeniti u količini 60 ml/100 kg sjemena.

Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Kao ostale koncentrirane suspenzije.

Napomena:

Tretirani gomolji ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

Sredstvo je namijenjeno samo za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve.

Prilikom dorade sjemena moraju se koristiti polimeri i ljepila koji omogućuju bolje prianjanje sredstva za zaštitu bilja na sjeme, osim ako ih sredstvo već ne sadrži, u svrhu smanjenja otprašivanja. Sjeme već tretirano sredstvom za zaštitu bilja ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom. Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike. Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.

Postupak čišćenja uređaja za primjenu:

Uređaj je potrebno očistiti mehanički i ukloniti sve vidljive naslage sredstva. Nakon završetka tretiranja sjemena potrebno je čistom vodom isprati pumpu, cijevi i druge perive dijelove uređaja. S otpadnim vodama potrebno je postupati sukladno odgovarajućim propisima.

Ograničenja / Plodored
Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla i ne smije se koristiti za ishranu i krmu.

Na ambalažu s tretiranim sjemenom treba navesti sljedeća ograničenja: UPOZORENJE: Sjeme je tretirano s aktivnom tvari imidakloprid. Opasno za pčele. Prilikom sjetve tretiranog sjemena moraju se koristiti odgovarajuće sijačice koje omogućuju visoki stupanj inkorporacije u tlo, smanjuju na najmanju mjeru prosipanje i širenje prašine. Zabranjena je sjetva tretiranog sjemena pneumatskim sijačicama s podtlakom bez nadogradnje. Tretirano sjeme se ne smije sijati po jakom vjetru. Potrebno je upozoriti pčelare kada se obavlja sjetva tretiranim sjemenom o potrebi premještanja košnica ili zatvaranja pčela. Tretirano sjeme preporučuje se sijati kada je temperatura zraka niža od 12 °C. Općenite preporuke: Rasuto sjeme treba odmah pokupiti i ukloniti. Tretirano sjeme ne ostavljati na površini tla. Tretirano sjeme i njegove ostatke, kao što su smrvljeno zrno i prašina ne smiju dospjeti u vode.

Iskustva s terena
To je pripravak s najsigurnijim djelovanjem protiv žičnjaka do sada. Kukuruz tretiran Gauchom možemo dodatno obraditi Mesurolom FS 500, koji služi kao repellent za ptice.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala, niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od -10 niti viša od 40 °C.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, bunara, jezera, vodotokova i mora radom na udaljenosti najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Kod primjene sredstva GAUCHO FS 600 ROT moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Uređaj za primjenu treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Datoteka za download

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG