Lamardor 400 FS


Lamardor 400 FS je Bayerov pripravak za tretiranje sjemena na osnovi dviju aktivnih tvari, tebukonazol i protiokonazol. Te su dve aktivne tvari hrvatskim ratarima poznate iz pripravaka Prosaro. Lamardor suzbija sve sve najvažnije bolesti, koje se prenose sjemenom žita i one koje u ranim razvojnim fazama ulaze u biljku kroz korijen. Lamardor odlično suzbija bolesti žita, ali istovremeno potiče i rast i razvoj mlade žitne biljčice.
Sastav
Tebukonazol (150 g/L), Protiokonazol (250 g/L)
Formulacija Tekuća koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)
   

Kulture i primjene

Pšenica

Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
Trulež korijena (Fusarium spp.)
Snježna plijesan (Microdochium nivale)
Prašna snijet pšenice (Ustilago nuda f. sp. tritici)

Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1


Ječam

Prašna snijet ječma (Ustilago nuda f. sp. hordei)
Prugavost (Pyrenophora graminea)
Trulež korijena (Fusarium spp.)
Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres)
Snježna plijesan (Microdochium nivale)

Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Ozima raž

Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
Trulež korijena (Fusarium spp.)
Snježna plijesan (Microdochium nivale)

Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Pšenoraž, ozima

Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
Trulež korijena (Fusarium spp.)
Snježna plijesan (Microdochium nivale)

Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Ograničenja / Plodored
Sjeme na kojem je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu ljudi, riba, ptica, peradi, divljači i domaćih životinja.

Miješanje
Sredstva nije potrebno miješati s drugim pripravcima.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala, niti eksplozivnih materijala.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, bunara, jezera, vodotokova i mora radom na udaljenosti najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG