Publikacije

 

 • Priručnik za zaštitu vinove loze, voća i povrća

           

 

 

 • Priručnik za zaštitu ratarskih kultura i Dekalb hibridi 2023

           

 

 

 • Dekalb pokusi 2022

            

 • Katalog uljane repice
   
 • Priručnik za zaštitu ratarskih kultura i Dekalb hibride   
   
 • Dekalb pokusi
 • Brošura za Adengo
 • Priručnik za zaštitu vinove loze
 • Program zaštite vinove loze
 • Priručnik za zaštitu voća i povrća
   
 • Brošura Movento
 • Brošura Luna Experience
 • Nezakoniti pesticidi
 • Novo razvrstavanje CLP
 • Siguran rad sa sredstvima za zaštitu bilja

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG