Prodajni predstavnici

Petar ŽIVKOVIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za vinogradarstvo - Kontinentalna Hrvatska
Tel: +385 98 256 924
E-mail: petar.zivkovic@bayer.com
Petar Živković
   

Martina GOLUBIČIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za Vukovarsko-srijemsku županiju, dio Osječko-baranjske županije od Osijeka do Erduta
Tel: + 385 98 181 8179
E-mail: martina.golubicic@bayer.com

Martina Golubičić
   

Nenad ARSENIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za središnju Slavoniju (područje između Slatine, Nove Gradiške, Valpova i Vrpolja) i Baranju
Tel: +385 91 623 23 24
E-mail: nenad.arsenic@bayer.com

Nenad Arsenić
   

Marko KOVAČIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za centralnu Hrvatsku i dio zapadne Slavonije (Grad Zagreb, Karlovačka, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka županija, dio Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, dio Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije – područje Lipika, Pakraca, Okučani do Nove Gradiške)
Tel: +385 98 981 3097
E-mail: marko.kovacic@bayer.com

Marko Kovačić
   
Damir KOŠČAK, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za zapadnu Hrvatsku (Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska županija), dio Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije i zapadnu Slavoniju i Podravinu (Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija)
Tel: + 385 99 244 6787
E-mail: damir.koscak@bayer.com
Damir Koščak
   

Dean CRNOŠIJA, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za Istru, prodajni predstavnik za voćarstvo i povrtlarstvo Hrvatska
Tel: + 385 98 419 229
E-mail: dean.crnosija@bayer.com

Dean Crnošija
   

Stipe ĐUZEL, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za Dalmaciju
Tel: + 385 98 359 814
E-mail: stipe.duzel@bayer.com

Stipe Đuzel
   

Aleksandar NESTOROVIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za sjevero-istočnu BiH
Tel: +387 65 238 739
E-mail: aleksandar.nestorovic.ext@bayer.com

Aleksandar Nestorović
   

Milan TOMIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za sjevero-zapadnu BiH
Tel: +387 65 990 996
E-mail: milan.tomic.ext@bayer.com

Milan Tomić
   

Ivan NIŽIĆ, dipl. ing. agr.
Prodajni predstavnik za Hercegovinu, prodajni predstavnik za voćarstvo i povrtlarstvo BIH
Tel: +387 63 372 773
E-mail: ivan.nizic.ext@bayer.com

Ivan Nižić
   

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG