ALISTER GRANDE je kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimoj pšenoraži. Jednokratnom primjenom omogućuje kontrolu slakoperke i broćike kroz cijelu sezonu. Na korove djeluje kontaktno, folijarno ali i zemljišno, dugotrajno. Praktična doza i formulacija omogućuju jednostavniju primjenu uz maksimalnu učinkovitost na najznačajnije jednogodišnje korove.

ALISTER GRANDE učinkovito djeluje na jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove kao što su: samonikla uljana repica (Brassica napus), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), mrtve koprive (Lamium sp.), kamilice (Matricaria sp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica sp.), poljska ljubica (Viola arvensis), obična slakoperka (Apera spica-venti).
Sastav
Diflufenikan, 180 g/l, Jodosulfuron-metil-natrij, 4,5 g/l, Mesosulfuron-metil, 6,0 g/l, Mefenpir-dietil, 27,0 g/l
Formulacija Uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Pakiranja 1 L;
   

Kulture i primjene

Ozima pšenica

Jednogodišnji širokolisni korovi
Jednogodišnji travni korovi

Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m²).
Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m²).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 
       

Ozima pšenoraža

Jednogodišnji širokolisni korovi
Jednogodišnji travni korovi

Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m²).
Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m²).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Način primjene: prskanje širom prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva ALISTER GRANDE uliti u spremnik stroja za primjenu, preko sita ili izravno u spremnik stroja za primjenu, koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida i isplahnuti cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

OGRANIČENJA
Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). U slučaju propadanja usjeva ne smiju se sijati: lucerna, cikla, suncokret, trave iz roda Lolium, soja, uljana repica i lan.


PLODORED
U normalnom plodoredu, nakon primjene sredstva ALISTER GRANDE, mogu se sijati slijedeće kulture: ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam, trave iz roda Lolium, uljana repica, grašak, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir, lan, sirak i lucerna. Prije sjetve sirka i lucerne potrebno je provesti preoravanje.
U slučaju propadanja usjeva, kao zamjenske kulture, mogu se sijati:
3 mjeseca nakon primjene sredstva jara pšenica i jari ječam, sa ili bez prethodnog preoravanja
4 mjeseca nakon primjene sredstva zob, grašak i krumpir, uz prethodno preoravanje
5 mjeseci nakon primjene sredstva sirak i kukuruz, uz prethodno preoravanje.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračnom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva ALISTER GRANDE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim,

skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi 20 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu
Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva, dodir s kožom i očima. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije aerosola kod primjene, koristiti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava, nositi vodootporne cipele ili gumene čizme. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, vodootporne cipele ili gumene čizme, zaštitne rukavice i štitnik za oči/lice. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG