Confidor® SL 200 nije samo sredstvo za suzbijanje štetočina, nego i u biljkama povećava otpornost na sve nežive (abiotske) faktore stresa kao što su suša, visoke temperature, ozon, svjetlo i ostali. Učinak sredstva Confidor® SL 200 na fiziološke procese u biljci pokazuje se u obliku poboljšanja fotosintetskih procesa i učinkovitijeg iskorištavanja energije u stresnim uvjetima. Biljke, tretirane Confidor®-om su snažnije, otpornije i kvalitetnije.
Sastav
Imidakloprid (200 g/L)
Formulacija Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranja 5 ml; 50 ml; 100 ml; 1 L
   

Kulture i primjene

Koštičavo voće

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Primjenjuje se u količini od 25 ml sredstva u 100 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena:: 2


Jezgričavo voće

Moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)

Primijeniti u količini od 37,5 - 50 ml/100 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)

Primijeniti 25 ml sredstva u 100 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

Primijeniti 25 ml sredstva u 100 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)

Primijeniti u količini od 50 ml/100 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Agrumi

Lisna uš (Aphididae)

Primijeniti 150 ml sredstva u 100 l vode. Godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 l/ha sredstva CONFIDOR SL 200. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Štitasti moljac agruma Dialeurodes citri)

Primijeniti 100 - 150 ml sredstva u 100 l vode. Godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 l/ha sredstva CONFIDOR SL 200. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)

Primijeniti 100 - 200 ml sredstva u 100 l vode. Godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 l/ha sredstva CONFIDOR SL 200. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Karenca: 35 dana
Max broj primjena: 2


Rajčica (u zaštićenom prostoru)

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Primijeniti u koncentraciji 0,10 % (100 ml u 100 l vode).
Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)
Primijeniti u koncentraciji 0,075 %.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2


Grašak (na otvorenom prostoru)

Graškova zelena uš (Acyrthosiphon pisum)

Primijeniti u količini 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml na 100 m²). Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena:: 2


Grah (na otvorenom prostoru)

Crna bobova uš (Aphis fabae)

Primijeniti u količini 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml na 100 m²). Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena:: 2


Duhan

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Primijeniti u količini 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml na 100 m²).

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Krumpir

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Primijeniti u količini od 250-500 ml/ha (2,5 - 5 ml na 100 m²).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 2


Kupus

Kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Lisna sovica (Mamestra sp.)

Tretiranje presadnica kupusa namakanjem u otopini insekticida - 100 ml sredstva u 100 l vode - u vremenu od 15 minuta. Iskazuje učinak do 60 dana.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2


Krastavac

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)

Primijeniti 75 ml sredstva u 100 l vode ili 7,5 ml sredstva u 10 l vode. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2


Ruža (na otvorenom prostoru)

Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)

Primijeniti u koncentraciji 0,05-0,15 % (50-150 ml u 100 l vode). Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Gardenija (u zaštićenom prostoru)

Zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)

Primijeniti u koncentraciji 0,05-0,10 % (50-100 ml u 100 l vode).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Gerber (u zaštićenom prostoru)

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Primijeniti u koncentraciji 0,15-0,20 % (150-200 ml u 100 l vode).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Buvardija (u zaštićenom prostoru)

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Primijeniti u koncentraciji 0,10 % (100 ml u 100 l vode).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Ljiljan (u zaštićenom prostoru)

Lisna uš (Aphididae)

Primjenjuje se u količini od 100 ml/100 l vode.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)

Primijeniti u koncentraciji 0,10 % (10 ml u 10l vode).

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1


Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Palma

Crvena palmina pipa (Rhynchophorus ferrugineus)

Primjenjuje se injektiranjem u deblo u količini 4-10 ml/svakih 1,5-2 metra promjera krune palme. Vremenski razmak između primjena iznosi 45-55 dana od ožujka do studenog. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Odstraniti korove prije cvatnje. Kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada.

Max broj primjena: 6

Primjenjuje se zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje u količini 8-10 l/ha. Vremenski razmak između primjena iznosi 30-40 dana. Primjenjuje se kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada. Prskanjem vegetacijskog vrha biljke u koncentraciji 0,05-0,075%.

Max broj primjena: 2


Ukrasno bilje

Trips (Thrips spp.)

Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada tripsa. Primjenjuje se u količini od 5-12,5 ml/10l vode. Kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada. Ne tretirati u vrijeme cvatnje.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Propisana i odmjerena količina preparata ulije se direktno u spremnik (rezervoar) prskalice u kojem je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje. Prska se traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja
Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje. Na površinama ili nasadima u kojima je primijenjeno sredstvo, u istoj godini se ne smije uzgajati lisnato povrće, bilo kao usjev, bilo kao idući usjev. Nakon tretiranja presadnica kupusa u vegetaciji nije dozvoljena folijarna primjena Confidor® SL 200.

Tretirati nakon leta pčela!

Miješanje
Može se miješati s uobičajenim insekticidima.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 40 °C.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m i 50 m kod primjene u voćnjacima. Ostaci škropiva ne smiju se ispuštati u odvodne kanale.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG