Mesurol FS 500 već nekoliko godina odlično djeluje kao sredstvo za odbijanje ptica. S ekološkog i troškovnog stanovišta tretiranje sjemena najprikladniji je postupak za zaštitu bilja od podzemnih štetnika. Mesurol FS 500 je pripravak za specijalizirane dorade sjemena.
Sastav
Metiokarb (500 g/L)
Formulacija Tekuća koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)
   

Kulture i primjene

Kukuruz

Žičnjak

Primijeniti u količini 1,5-2 l na 100 kg sjemena. Sredstvo se primjenjuje neposredno prije sjetve.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1
 

Suncokret

Žičnjak

Primijeniti u količini 2 l na 100 kg sjemena uz napomenu, da se sredstvo primjenjuje neposredno prije sjetve i da se nakon toga sjeme ne smije čuvati duže od 3 mjeseca, jer može doći do smanjenja klijavosti.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Max broj primjena: 1
 
       

Uljana repica

Žičnjak

Primijeniti u količini 2 l na 100 kg sjemena uz napomenu, da se sredstvo primjenjuje neposredno prije sjetve i da se nakon toga sjeme ne smije čuvati duže od 3 mjeseca, jer može doći do smanjenja klijavosti.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Ograničenja / Plodored
Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla. Ručna sjetva nije dozvoljena. Tretirano sjeme ne smije se koristiti za ishranu ljudi, riba, toplokrvnih životinja i za industrijsku preradu. Kod uskladištenja sjemena potrebno je spriječiti kontaminaciju krmiva.

Miješanje
Ne preporuča se miješanje s drugim sredstvima.

Iskustva s terena
Mesurol FS 500 odličan je repelent za ptice. Dobro djeluje protiv žičnjaka u godinama kad je napad prosječan. S Mesurolom možemo dodatno raskužiti sjeme, koje je već tretirano drugim sredstvima.

Skladištenje i čuvanje
Skladištiti u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Nije dopuštena primjena sredstva u vodozaštitnim zonama. Kod primjene spriječiti onečišćenje bunara, jezera i vodotokova radeći najmanje 20 m udaljeno.

Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG