Fungicidi

Delaro Forte

Fungicidi

Delaro Forte

Delaro Forte je novi fungicid namjenjen za suzbijanje bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

Sastav

spiroksamin 107 g/l,
trifloksistrobin 80,00 g/l,
protiokonazol 93,30g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju - EC

Pakiranja

1L,
5L

Registrirane primjene

Pšenica, raž, pšenoraž, ječam, pir

Karenca

Osigurana je vremenom primjene u ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj pšenici, ozimoj i jaroj pšenoraži, ozimom i jarom piru i ozimoj i jaroj raži.

Primjena

U ozimoj i jaroj pšenici za suzbijanje bolesti:
pepelnice (Blumeria graminis), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Phaeosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum), žuto-smeđe pjegavosti lista (Pyrenophora tritici-repentis), žute hrđe (Puccinia striiformis), paleži klasa (Fusarium spp.), smeđe hrđe (Puccinia recondita) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimom i jarom ječmu za suzbijanje bolesti:
pepelnice (Blumeria graminis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), ramularije (Ramularia collo-cygni), smeđe hrđe (Puccinia hordei), fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-61), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimoj i jaroj pšenoraži (Tritikale) za suzbijanje bolesti:
pepelnice (Blumeria graminis), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđe hrđe (Puccinia recondita) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimom i jarom piru za suzbijanje bolesti:
pepelnice (Blumeria graminis), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Phaeosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum), žuto-smeđe pjegavosti lista (Pyrenophora tritici-repentis), žute hrđe (Puccinia striiformis), paleži klasa (Fusarium spp.), smeđe hrđe (Puccinia recondita) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimoj i jaroj raži za suzbijanje bolesti:
pepelnice (Blumeria graminis), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), smeđe hrđe (Puccinia secalis) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva potrebno je spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva

Sredstvo DELARO FORTE sadrži tri aktivne tvari: protiokonazol, spiroksamin i trifloksistrobin. Protiokonazol pripada skupini triazola odnosno inhibitora demetilacije (DMI) koji djeluju na enzim C-14 demetilazu. Širokog je spektra djelovanja, u biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje. Svrstava se u aktivne tvari srednjeg rizika od razvoja rezistentnosti. Spiroksamin također pripada skupini demetilacije (DMI), no spada u kemijsku skupinu morfolina i djeluje na različite enzime (reduktazu i izomerazu) od protiokonazola. Širokog je spektra djelovanja, izrazito sistemičan te pokazuje preventivni i kurativni učinak. Ubraja se u aktivne tvari kod kojih je rizik od razvoja rezistentnosti nizak do umjeren. Trifloksistrobin pripada skupini strobilurina, odnosno vanjskih inhibitora kvinona. Inhibira mitohondrijsku respiraciju gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III). Širokog je spektra djelovanja i lokalne sistemičnosti. Svrstava se u aktivne tvari visokog rizika od razvoja rezistentnosti.