Fungicidi

Folicur® EW 250

Fungicidi

Folicur® EW 250

Folicur EW 250 djeluje i kao regulator rasta.

Sastav

Tebukonazol (250 g/L)

Formulacija

Emulzija ulje u vodi (EW)

Pakiranja

1 L

Registrirane primjene

Pšenica, ječam, raž, zob, uljana repica, suncokret, vinova loza, luk, češnjak, malina i kupina

Priprema sredstva za upotrebu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Primjena

Pšenica
- Pepelnica (Blumeria graminis)
- Pjegavost (Septoria spp.)
Primijeniti u količini 0,75 - 1 l/ha (7,5 - 10 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.
- Hrđa (Puccinia spp.)
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Ječam
- Pepelnica (Blumeria graminis)
- Mrežavost lista ječma (Pyrenophora teres)
- Siva pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis)
Primijeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²).
- Hrđa (Puccinia spp.)
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Raž
- Hrđa (Puccinia spp.)
- Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
- Pepelnica (Blumeria graminis)
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Zob
- Hrđa (Puccinia spp.)
- Pjegavost lista (Septoria avenae)
- Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
- Pepelnica (Blumeria graminis)
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Suncokret
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
- Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.
- Hrđa (Puccinia helianthi)
Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Vinova loza
- Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primijeniti u koncentraciji od 0,03 % (30 ml na 100 l vode).
Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Uljana repica
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
- Siva plijesan (Botrytis cinerea)
- Koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)
Tretman Folicurom® u jesen obavlja se u dozi 0,5 - 1 lit/ha što ovisi o fenološkoj fazi biljke tj. broju listova i bujnosti. Sa dozom od 0,5 lit/ha tretiramo kada repica ima razvijeno 5-7 listova a za svaki dalje razvijeni list podižemo dozu za 0,1 lit/ha. U proljeće nakon porasta vegetacijskog vrha i lisne mase tj. kada je repica visine 50 cm ponovno tretiramo Folicurom® u dozi 1 lit/ha kako bi zaštita usjeva bila potpuna.
Karenca: 56 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Češnjak
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
- Siva plijesan (Botrytis cinerea)
- Čađavica (Cladosporium spp.)
Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.
- Stemphylium (Stemphylium)
- Hrđa (Puccinia allii)
Primijeniti u količini 1 l/ha.
Primijeniti folijarno raspršivanjem. Može se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.
Karenca: 21 dan
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Luk
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
- Siva plijesan (Botrytis cinerea)
- Hrđa (Puccinia allii)
- Čađavica (Cladosporium spp.)
Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.
Karenca: osigurana vremenom primjene
Radna karenca: 24 sata

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Malina
- Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)
Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

Kupina
- Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)
Primjeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²)
Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

Rubus hibridi
- Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)
Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

Miješanje

Sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim fungicidima i insekticidima.

Ograničenja

Folicur® EW 250 se može upotrijebiti najviše 2 puta godišnje na suncokretu i žitaricama, a na vinovoj lozi 3 puta godišnje. Na uljanoj repici se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

Iskustva s terena

Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimi. Primjenjujemo ga kada uljana repica ima 5 – 7 listova. Doza Folicura iznosi 0,1 L na 1 list uljane repice na ha (npr. 7 listova – 0,7 L Folicura na ha). U proljeće primijenimo 0,8 L Folicura na ha, kada uljana repica ozeleni. Time suzbijamo gljivične bolesti iz roda Alternaria, bijelu trulež, sivu plijesan i druge. U žitu ga preporučujemo za prskanje u klas, jer odlično suzbija i fuzarioze. Možemo ga miješati insekticidima (npr. Decis 2,5 EC).
U vinovoj ga lozi primjenjujemo izmjenično s Falcon®-om i Nativo®-m protiv pepelnice. Folicur® bez problema možemo miješati sa svim fungicidima protiv peronospore vinove loze.

Zaštita okoliša

Kod primjene sa tla treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvora tako da se prskanje provodi na udaljenosti od najmanje 20 m od njih. Treba poštivati vodozaštitne zone.

Skladištenje i čuvanje

Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.