Fungicidi

Mikal Premium F

Fungicidi

Mikal Premium F

Mikal Premium F proizvod iz obitelji Mikal Flash, nadograđen iprovalikarbom. Iprovalikarb u formulaciji omogućuje snažnije i dugotrajnije djelovanje na plamenjaču. Mikal Premium F će vas spasiti i u slučaju najpovoljnijih uvjeta za razvoj plamenjače. Pripravak suzbija i crnu pjegavost mladica vinove loze.

Sastav

Fosetil-Al (50 %),
Folpet (25 %),
Iprovalikarb (4 %)

Formulacija

Močive samodispergirajuće granule (WG)

Pakiranja

1 kg,
200 g

Priprema sredstva za upotrebu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Primjena

Vinova loza
- Plamenjača (Plasmopara viticola)
- Crna pjegavost (Phomopsis viticola)
Primijeniti u količini 3 kg/ha uz utrošak 1000 L škropiva/ha.
Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

Miješanje

Sredstvo se ne smije miješati sa fungicidima na osnovi bakra, ditiokarbamata i lužnatim preparatima.

Ograničenja

Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12-14 dana.

Zaštita okoliša

Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije bacati u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

Skladištenje i čuvanje

Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.