Fungicidi

Previcur Energy

Fungicidi

Previcur Energy

Pored zaštite od bolesti, stimulativno djeluje na obrambeni mehanizam kod biljaka.

Prednosti
  • Neizostavan u proizvodnji rasada
  • Pored zaštite od bolesti, stimulativno djeluje na obrambeni mehanizam kod biljaka
Sastav
Propamokarb (530 g/L)
Fosetil (332,5 g/L)
Formulacija
Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranja
100 ml,
1 L
Registrirane primjene
Krastavac, tikvica, dinja, lubenica, tikvenjače, paprika, rajčica, patliđan, salata, cvjetača, brokula, kupus, cikorija, radič, matovilac, endivija, rikola, lavlji zub i valerijana
Primjena
Krastavac
- lamenjača (Pseudoperonospora cubensis);
primijeniti u količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2),
- polijeganje rasada (Pythium spp.);
prilikom sjetve, jednokratna primjena u količini 6 ml/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 litre vode/m2 po tretiranju. Putem sustava za navodnjavanje kap-pokap ili lokaliziranim nanošenjem. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 l/ha na 20000 l/ha vode.
Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna od prve primjene. Škropivo nanijeti na prethodno vlažno tlo izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizirano u području oko korijena biljke. Sredstvo se preporučuje primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja.
Broj primjena: 2x;
Karenca: 3 dana.

Tikvenjače
- plamenjača (Pseudoperonospora cubensis);
Primijeniti 200ml na 1000 m².
Broj primjena: 2x;
Karenca: 14 dana.

Tikvice
- polijeganje rasada (Pythium spp.);
prilikom sjetve, jednokratna primjena u količini 6 ml/m2 ili razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m², uz primjenu 2-4 litre vode/m² po tretiranju. Putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 l/ha na 20000 l/ha vode.
Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna od prve primjene. Škropivo nanijeti na prethodno vlažno tlo izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizirano u području oko korijena biljke. Sredstvo se preporučuje primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja.
Broj primjena: 2x;
Karenca: 14 dana.

Dinja, lubenica
- polijeganje rasada (Pythium spp.);
prilikom sjetve, jednokratna primjena u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 litre vode/m2 po tretiranju.
Broj primjena: 1-2x;
Karenca: OVP.

Paprika (ljute i slatke sorte)
- gangerna korijenova vrata (Phytophthoracapsici);
prva aplikacija nakon presađivanja, 2 litre otopine/m2 7-10 dana nakon prve aplikacije primijeniti folijarno 2 l/ha, treća aplikacija prema potrebi folijarno u preopručenoj dozi od 2 l/ha.
Broj primjena: 3x;
Karenca: 3 dana.

Rajčica, patliđan
- polijeganje rasada (Pythium spp.);
jednokratna primjena u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 litre vode/m2 po tretiranju.
Broj primjena: 1-2x;
Karenca: OVP.

Salata, endivija, matovilac, rikola, radič, cikorija
- polijeganje rasada (Pythium spp.);
jednokratna primjena u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 litre vode/ m2 po tretiranju.
Broj primjena: 1-2x;
Karenca: OVP.
- plamenjača salate (Bremia lactucae)
primijeniti u količini 2-2,5 l/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400- 1000 l/ha vode.
Broj primjena: 2x;
Karenca: 21 dan.

Cvjetača, brokula, kupus
- Polijeganje rasada (Pythium spp.);
prilikom sjetve, jednokratna primjena u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sjetve u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 litre vode/m2 po tretiranju.
Broj primjena: 1-2x;
Karenca: OVP.