Fungicidi

Propulse

Fungicidi

Propulse

Propulse je sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika bolesti uljane repice, suncokreta, kukuruza, krumpira, šećerne repe, maka i cikle.

Sastav

Fluopiram (125 g/l),
protiokonazol (125 g/l)

Formulacija

Suspo-emulzija (SE)

Pakiranja

1L

Priprema sredstva za upotrebu

Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. Napuniti spremnik prskalice sa polovicom (1/2) potrebne količine čiste vode. Uključiti miješanje. Uliti u prskalicu potrebnu količinu sredstva. Dopuniti spremnik prskalice sa preostalom količinom potrebne vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti.

Primjena

Uljana repica (Brassica napus ssp. napus)
- Suha trulež (Leptosphaeria maculans)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Optimalni rok za suzbijanje je faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega. Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Optimalni rok za suzbijanje bijele truleži (S. sclerotiorum) je puna cvatnja (BBCH 65). Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1
- Koncentrična pjegavost (Alternaria brassicicola)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha Optimalni rok za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) je od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73). Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1
- Pepelnica (Erysiphe cruciferarum)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Primjena uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1
- Bijela pjegavost (Pseudocercosporella capsellae)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Primjenjuje se uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1
- Svijetla pjegavost (Pyrenopeziza brassicae)
Sredstvo se primjenjuje u količini 1 L/ha. Sredstvo se na uljanoj repici primjenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.
Max broj primjena: 1

Krumpir
- za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria sp.)
Sredstvo se primjenjuje u količini 0,5 L/ha, od početka zametanja gomolja (bubrenje prvog vrha stolona) do pune zriobe gomolja (BBCH 40-89), uz utrošak vode 100-400 L/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacije s najmanjim razmakom između primjena od 10 dana.
Karenca: 21 dan

Suncokret (Helianthus annuus)
- Crna pjegavost (Phoma macdonaldii = Leptosphaeria lindquistii)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.
- Siva pjegavost (Phomopsis helianthi = Diaporthe helianthi)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.
- Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.
- Koncentrična pjegavost (Alternaria helianthi)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.
- Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Šečerna repa
- Za suzbijanje pjegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola),
- pepelnice (Erysiphe betae),
- pjegavosti (Ramularia beticola),
- hrđe (Uromyces betae) ,
- i žute pjegavosti lista (Stemphylium beticola).
Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 L/ha, od početka zatvaranja redova do tehnološke zriobe korijena (BBCH 31-49), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 21 dan.
Dodatne informacije: 12 mjeseci nakon primjene sredstva PROPULSE smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo PROPULSE trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i sjemenskom kukuruzu
- Za suzbijanje žute pjegavosti (Kabatiella zeae),
- sive pjegavosti (Exserohilum turcicum = Helminthosporium turcicum)
- i pjegavosti lišća (Bipolaris zeicola = Helminthosporium carbonum).
Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija porasta stabljike do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.

Mak
za suzbijanje crne pjegavosti (Helminthosporium papaveris).
Sredstvo se primjenjuje preventivno u količini 1 L/ha, od stadija 6 listova do stadija zelenog tobolca (BBCH 16-77), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.

Karenca: 56 dana za uljanu repicu i mak; 28 dana za suncokret; 21 dan za krumpir.
Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno i kukuruz za silažu i šećernu repu. Nije primjenjiva za sjemenski kukuruz.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva PROPULSE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ograničenja

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva PROPULSE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PROPULSE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi: - najmanje 20 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 20 metara kod primjene na suncokretu, - najmanje 10 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 10 metara kod primjene na kukuruzu (za zrno i silažu), sjemenskom kukuruzu, krumpiru i šećernoj repi, - najmanje 5 metara kod primjene na uljanoj repici.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj,originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom na prozračnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza