Fungicidi

Prosper CS 300

Fungicidi

Prosper CS 300

Prosper CS 300 je fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.

Sastav

Spiroksamin: 300 g/L

Formulacija

Inkapsulirana suspenzija (CS)

Pakiranja

250 mL,
1 L

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Potrebnu količinu sredstva PROSPER CS 300 dodati u spremnik stroja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode i u kojem je uključena miješalica.

3. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

4. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana

Primjena

Vinova loza (vinske i stolne sorte)
- Pepelnica (Uncinula necator)
Primijeniti u količini od 1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju od faze diferencijalnih cvjetova do faze bobica veličine graška (BBCH 53-75). Dozvoljene su najviše dvije primjene sredstva tijekom vegetacije uz najmanji razmak između primjena od 10 dana.
Karenca: 35 dana za vinovu lozu (vinske i stolne sorte)
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

Način primjene

Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Utrošak vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu.

Zaštita okoliša

Sredstvo PROSPER CS 300 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.