Fungicidi

Serenade ASO

Fungicidi

Serenade ASO

SERENADE ASO je biološki fungicid i baktericid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.

Prednosti

  • Biološki baktericid i fungicid širokog spektra
  • Jača obrambeni mehanizam kod biljaka i pospješuje fungicidnu i baktericidnu aktivnost
  • Nema propisane karence, ne ostavlja ostatke na plodovima
  • Mogućnost primjene u berbi
  • Produžava vrijeme trajanja/čuvanja plodova u skladištu
  • Idealan partner konvencionalnim fungicidima za antirezistentnu strategiju
  • Mogućnost miješanja sa konvencionalnim pripravcima i folijarnim gnojivima
  • Proizvod je odobren od strane EASY-CERT-a na temelju Uredbe (EU) br. 2018/848 sa izmjenama i dopunama i može se upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji.

Sastav

Sadrži spore bakterije Baccillus amyloliquefaciens (14,1 g/L)

Formulacija

Koncentrirana suspenzija (SC)

Pakiranja

1 L

Registrirane primjene

vinova loza, jezrgričavo voće, koštićavo, bobićasto voće, krumpir, povrtne kulture, maslina i orašasto voće

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Potrebnu količinu sredstva SERENADE ASO uliti u spremnik stroja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode i u kojem je uključena miješalica.

3. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

4. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.“

Primjena

Vinovoj lozi
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 4 L/ha, uz utrošak vode 100-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze vidljivih odvojenih cvjetnih pupova do berbe (BBCH 60-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana;
Broj primjena: 4x.

Jabuci i kruški
za suzbijanje bakterijske paleži (Erwinia amylovora) i smeđe pjegavosti kruške (Stemphylium spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze cvatnje do faze kada plodovi dosegnu 90 % svoje veličine (BBCH 60-79).
Najmanji razmak između primjena je 3 dana.
Broj primjena: 6x.

Marelici, trešnji, breskvi, nektarini i šljivi, bademu
za suzbijanje paleži cvijeta i izboja te smeđe truleži plodova (Monilinia spp.) i bakterijske paleži (Xanthomonas spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze zatvorenih pupova do berbe (BBCH 57-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Krumpiru
za suzbijanje bijele noge (Rhizoctonia solani) tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 L/t gomolja (uz utrošak vode 2 L/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 L/ha (uz utrošak vode 10 L/ha).
Broj primjena: 1x.

Salati (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze tri razvijena lista do faze kada glavice dosegnu svoju uobičajenu veličinu (BBCH 13-49).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana. Na istoj površini dozvoljena su maksimalno dva proizvodna ciklusa. Sredstvo ima popratni učinak u suzbijanju bakterijske paleži salate (Xanthomonas spp.).
Broj primjena: 6x.

Salati (na otvorenom)
za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia spp.) i bijele noge (Rhizoctonia solani) u količini od 5 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha tretiranjem u brazdu. Sredstvo se primjenjuje prije sadnje ili presađivanja uz inkorporaciju u tlo do faze trećeg lista (BBCH 00-13).

Patlidžanu i paprici, i rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae) i bakterijske paleži (Xanthomonas spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje fuzarijskog venuća (Fusarium oxysporum) u količini od 10 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u brazdu prije sadnje ili presađivanja (BBCH 00-13).
Broj primjena: 1x.

Krastavcu (u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 4 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i pepelnice (Podosphaera aphanis) u količini 4-8 L/ ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih vidljivih cvjetova do berbe (BBCH 55-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Grašku i stočnom grašku
za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze petog lista do berbe (BBCH 15-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Grahu i stočnom grahu
za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze petog lista do berbe (BBCH 15-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Maslini
za suzbijanje paunovog oka (Spilocaea oleaginea), bakterijskog raka (Pseudomonas savastanoi) i antraknoze (Colletotrichum spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 400-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze petog lista do berbe (BBCH 15-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Dinji, lubenici i tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze petog lista do berbe (BBCH 15-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Krastavcu, dinji, lubenici i tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje fuzarijskog venuća (Fusarium oxysporum) tretiranjem tla u količini 10 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje prije sadnje ili nakon sadnje, do faze trećeg lista (BBCH 00-13).

Kiviju (na otvorenom)
za suzbijanje bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) i sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Za suzbijanje bakterijskog raka sredstvo se primjenjuje od pojave izdanaka do berbe (BBCH 07-89), a za suzbijanje sive plijesni od faze petog lista do berbe (BBCH 15-89).
Najmanji razmak između primjena je 5 dana.
Broj primjena: 6x.

Orah
za suzbijanje bakterijske pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija zatvorenih pupova do stadija kada je plod 50 % uobičajene veličine (BBCH 55-75).
Najmanji razmak između primjena iznosi 3 dana. Najveća dozvoljena količina sredstva po metru visine krošnje je 2,6 L/ha, a ukupna količina ne smije prijeći 8 L/ha;
Broj primjena: 6x.

Malina, borovnica, kupina i ribiz (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i pepelnica (Erysiphales) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih vidljivih cvjetova do berbe (BBCH 53-95).
Broj primjena: 6 s najmanjim razmakom od 3 dana između primjena.

Začinsko i aromatično bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), pepelnica (Erysiphales) i bakterijskih bolesti (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Erwinia spp.) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija trećeg lista do berbe (BBCH 13-89).
Broj primjena: 6 s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena.

Artičoka (na otvorenom)
za suzbijanje bakterijske pjegavosti (Pseudomonas cichorii) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija trećeg lista do berbe (BBCH 13-89).
Broj primjena: 6 s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena.

Mrkva (na otvorenom)
za suzbijanje (Pythium spp.) u količini 10 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje prije sadnje (BBCH 00), u brazdu.
Broj primjena: 1x.

Ukrasno bilje i cvijeće (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje pepelnica (Erysiphales) u količini 5 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od BBCH 11 do 85.
Broj primjena: 6 s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena.

Duhan za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje BBCH 31 do 69.
Broj primjena: 6 s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena.

Gljive (u zaštićenom prostoru)
za suzbijanje zelene plijesni (Trichoderma aggressivum) tretiranjem tla/komposta u količini 40 mL/100 kg komposta uz utrošak vode 250-300 mL.
Broj primjena: 1 x.

Način primjene

Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima. Kod posebnih primjena na krumpiru sredstvo se primjenjuje prilagođenim sadilicama, dok je kod primjene protiv fuzarijskog venuća na krastavcu, tikvicama, dinji i lubenici moguća primjena i kroz sustav za navodnjavanje. Količinu vode potrebno je prilagoditi gustoći nasada, starosti nasada i broju biljaka po površini.

Smjernice za učinkovitu primjenu

Osigurati kvalitetnu aplikaciju i dobru pokrovnost svih dijelova biljke! Poštovati dozu i vremenske razmake između primjena sukladno etiketi! Primijeniti pripravak PREVENTIVNO! U slučaju prisutnosti simptoma bolesti potrebno uključiti i konvencionalne fungicide