Herbicidi

Alister new

Herbicidi

Alister new

Alister new je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici.

Sastav

diflufenikan 120 g/L,
jodosulfuron 7,5 g/L,
mesosulfuron 9 g/L

Formulacija

Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Pakiranja

1 l

Registrirane primjene

ozima pšenica, pšenoraž i pir

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu pesticida tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva Alister new uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana..

Primjena

Ozima pšenica
Dobro suzbija sljedeće korove: - vlasnjače (Poa spp.),
- pojska gorušica (Sinapis arvensis),
- ljepljiva broćika (Galium aparine),
- mak turčinak (Papaver rhoeas),
- perzijska čestoslavica (Veronica persica),
- bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia),
- obična slakoperka (Apera spica-venti),
- prava kamilica (Matricaria chamomilla),
- poljska vrkutka (Aphanes arvensis),
- ljuljevi (Lolium spp.),
- mišji repak (Alopecurus myosuroides),
- srednja mišjakinja (Stellaria media),
- pačja trava (Juncus bufonius).
Proširenje za male namjene: Pšenoraž i pir - za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1 L/ha, u proljeće u stadijima razvoja kulture od početka busanja do završetka busanja (BBCH 20-29), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Radna zabrana: 24 sata.
Karenca: Osigurana je vremenom primjene za pšenoraž i pir.
Sredstvo se primjenjuje u količini 1L/ha u stadijima razvoja kulture od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29).
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Ako se sredstvo primjenjuje u proljeće u vrijeme busanja pšenice (BBCH 20-29), primijeniti jedanput godišnje. Ako se primjenjuje u jesen (3-9) listova (BBCH 13-19) pšenice), primijeniti jedanput u dvije godine.
Utrošak vode: 200-400 L/ha
Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama.
Karenca: Osigurana je vremenom primjene u ozimoj pšenici.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva Alister new s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ograničenja

Sredstvo Alister new smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Ako se primjenjuje prije stadija busanja pšenice (3-9 listova (BBCH 13-19)), primjenjuje se jedanput u dvije godine. Ne primjenjivati u razdoblju odvodnje na umjetno dreniranom tlu prije početka busanja pšenice (BBCH 20).

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva Alister new moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Alister new ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Spriječiti dodir s kožom i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Plodored

Plodored: Nakon jesenske primjene, s ili bez preoravanja tla, mogu se sijati/saditi ozima i jara pšenica (uključujući durum pšenicu), ozimi i jari ječam, raž, pšenoraž, talijanski ljulj, ozima uljana repica, jari grašak, kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa i krumpir. Uz obavezno preoravanje tla mogu se sijati lucerna (od kolovoza nadalje) i sirak. Nakon proljetne primjene, s ili bez preoravanja tla, mogu se sijati/saditi talijanski ljulj (od kolovoza nadalje), ozima uljana repica, ozimi i jari ječam, ozima i jara pšenica (uključujući durum pšenicu), pšenoraž, jari grašak, šećerna repa, suncokret i kukuruz. Uz obavezno preoravanje tla može se sijati lucerna (od kolovoza nadalje). U slučaju propadanja usjeva ne smiju se sijati suncokret, jari lan, jara uljana repica, krumpir, zob, šećerna repa, soja, ljulj i lucerna. U slučaju propadanja usjeva, nakon jesenskog primjene, uz obavezno preoravanje tla i nakon četiri (4) mjeseca od primjene, mogu se sijati jara pšenica (uključujući durum pšenicu), jari ječam i jari grašak. Pet (5) mjeseci nakon primjene i uz obavezno preoravanje tla mogu se sijati sirak i kukuruz. U slučaju propadanja usjeva, nakon proljetne primjene, uz obavezno preoravanje tla može se sijati kukuruz, najmanje 75 dana nakon primjene sredstva. Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva Alister new spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.