Herbicidi

Betanal Tandem

Herbicidi

Betanal Tandem

Betanal Tandem je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi

Sastav

etofumesat, 190 g/L
fenmedifam, 200 g/L

Formulacija

koncentrat za suspeneziju (SC)

Pakiranja

1l,
5 l

Registrirane primjene

šećerna repa, stočna repa i cikla

Karenca

90 dana za šećernu repu, stočnu repu i ciklu

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti!

3. Potrebnu količinu sredstva MAGIC TANDEM uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Primjena

Šećerna repa i stočna repa, cikla
Betanal Tandem SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.
Primjenjuje se u najviše tri razdvojene (split) primjene:
- prvi puta u količini 1-1,25 L/ha od stadija kotiledona (BBCH 10). Nižu količinu sredstva primijeniti kada kotiledoni nisu potpuno otvoreni;
- drugi puta u količini 1,5 L/ha, 5-9 dana nakon prve primjene;
- treći puta u količini 1,5 L/ha, 10-14 dana nakon druge primjene.
Najbolja učinkovitost postiže se primjenom sredstva Betanal Tandem kada su korovi u razvojnim stadijima kotiledona ili prvog pravog lista (BBCH 10-11). Najveća dozvoljena količina sredstva je 4,25 L/ha godišnje. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u tri razdvojene primjene (split-aplikaciji) u najvećoj ukupnoj količini do 4,25 L/ha svake treće godine na istoj površini.
Utrošak vode: 150-200 L/ha.
Karenca: 90 dana

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne skladištiti na temperaturi većoj od 40 ºC. Sredstvo zaštiti od smrzavanja.